Alla medlemmar i Smålands Stövarklubb uppmanas att bjuda in gäster till genomförandet av Stövarjaktens Dag helgen den 13. - 14. februari. Antingen endera dagen (eller båda!). Vår målgrupp är de jägare som, normalt, inte jagar med stövare men även övriga vänner och bekanta som kan tänkas njuta av en dags samvaro i skogen med oss och våra stövare. Syftet med dagen är att sprida PR för och kunskap om våra verksamheter. Målet är att öka förståelsen för vårt urgamla och traditionsmättade sätt att jaga med stövare.

Vi vill fortsätta att utveckla den fina tradition som sedan länge funnits på olika håll i Småland som innebär att denna "Allmoge-jakt" på Stövarjaktens Dag också genomförs som stöd till cancerforskningens ansträngningar. Därför uppmanas alla deltagare att även i år skänka en hundralapp (eller mer!) till Barncancerfonden. Smålands Stövarklubb har upprättat ett särskilt SWISH-konto enbart för pengar som, oavkortat, ska skickas vidare till Barncancerfonden. Kontot är noggrant förberett och nollställt så det går utmärkt att skicka sitt bidrag redan nu!
Swishnumret är 1234041307 eller scanna koden nedan.

qr

Vi har sponsorer till denna jaktdag som bidrar med makalösa lotterivinster. Därför kommer det att bli spännande dragningar omedelbart efter jakterna där vinsterna dras på numren från de inskickade bidragen och vinstlistan presenteras på vår hemsida och andra sociala medier för att sedan hamna hos vinnarna.

Jakten just i år måste bli något annorlunda än vanligt på grund av pandemin. Vi måste, självklart, genomföra jakterna på säkert sätt och helt i överensstämmelse med de föreskrifter och restriktioner som råder.

Övergripande koncept är tänkt ungefär så här: Det blir inga stora, gemensamma samlingar varken före eller efter jakterna. Organisera små, men många jaktlag. Dela upp markerna mellan jaktlagen. All verksamhet sker utomhus och med rejäla avstånd till varandra. Inga främmande samåkningar i bilar. Övriga nödvändiga detaljer för att nå säker men ändå trivsam samvaro reds ut av respektive jaktledningar.

Vi hoppas att alla som kan bjuder till och gör helgen den 13.-14- februari till härliga stövardagar. Omvärldsläget är kärvt. Men vi har denna helg unika tillfällen att visa fram våra verksamheter. Vi är utomhus i små, mysiga grupper. Stövarna är aldrig så bra som i februari. Övriga jägare har sina egna fyrbenta kelgrisar inlåsta. Vilket tillfälle för oss att trots pandemi kunna erbjuda såväl strid mot barncancer som bot för jaktlig abstinens!
Låt oss sätta Smålands Stövarklubb på kartan dessa dagar!
Hälsningar och upprop från Styrelsen för Smålands Stövarklubb genom
Cenneth Quick
Ordförande

Extra information