Valberedningens förslag till årsmötet

Ordförande 1 år Bengt Ljungberg

Roger Nilsson Rottne Omval på tre år

Nyval Ulf Sivberg för en tid av 3 år 

Styrelsesuppleant

Nyval Lena Söderberg på en tid av 3 år 

Revisorer

Denis Liljeberg Emmaboda Ett år

Peter Andersson Korsberga ett år

Revisorssuppleanter 

Bo Johansson Ankarsrum

Kjell Rotzén Nässjö

Extra information