Domardag 1 2023

Domardag i skogen G län

Vi var tretton domare som samlades i Kårestad 27/8 kl 05.15.

Vi släppte Ulf Sivbergs hund Heiki som fick upp hare ganska omgående och drev tapptfritt i 48 minuter, då valde Ulf att koppla hunden. Vi samlades därefter för att gå igenom vår bedömning av hunden och diskutera vår poängsättning, det visade sig att alla tretton domare var eniga och det var även lite genomgång av den nya regelboken. Vi avslutade en mycket trevlig dag med Bullens varmkorv vid grillplatsen.

Ett stort tack till Kårestads jaktlag som upplät prov marken.

Kommissarier i G län

Björn Malmgren och Tore Nilsson

Extra information