thumbnail 20240107 174903

1: Fin  Storviltjägarens Sickan, äg: Axel Wallberg, Ljusdal

2: Ham  Malmbäckaren Dolly, äg: Tobias Knutsson, Öland

3: Sch  JaktChamps Daisy, äg: Anders Karlsson & Annette Ripheden, Öland

Extra information