Skåne-Blekinge, Syd Svenska och Smålands stövarklubbar i samarbete.

Tanken med träffen är att öka samarbetet mellan lokalklubbar och uppfödare. Vad kan lokalklubbarna stödja uppfödare med, och vad kan lokalklubbarna få i gengäld.

Program

15.00 Inledning från respektive lokalklubb.

• Historik, medlemsantal och registreringar.

• Hur ser det ut idag?

Ca 16.00 Representanter för avelsråden presenterar respektive ras situation.

• Prognos för hur många valpar kan det komma att födas 2013 & 2014

• Vad har vi för hotbild mot våra raser.

• Har vi mycket presumtiva avelsdjur som inte används

Ca 17.00 Arbete i grupper.

• Hur går vi vidare för att säkra valp produktionen.

• Hur säkrar vi aveln långsiktigt genetiskt.

• Hur gör vi för att få med mångfalden av de avelsdjur som uppfyller kriterierna för avel.

• Hur entusiasmerar vi fler till att ta en kull.

• Vad kan lokalklubbarna hjälpa till med.

Ca 18.00 Redovisning och sammanställning av grupparbetena.

Osaby är beläget syd väst om Växjö mellan väg 23 & 27.


Visa större karta

Anmälan till respektive klubb.

Småland: Gunnar Pettersson tel: 0708 55 63 70.

Karin Åström tel: 0767 87 07 40

Syd Svenska: Åke Green tel: 0706 82 21 94

Skåne Blekinge: Krister Bertilsson tel: 0703 31 61 33

Alla intresserade är varmt välkomna till Osaby!

Extra information