Kjell Larsson, Spakarp 1, 575 95 Eksjö, 0381-40134, 073-0632989

Extra information