Se resultatet från dag 1 under jaktprov klubbuttagning 2

Extra information