Nu är det hög tid att anmäla till Eksjöprovet! Ni som vill är varmt

välkomna till Eksjöprovet 1 - 2 februari! Förläggning i år kommer bli

på Vaxblekaregården. Vaxblekaregården är en av Eksjös äldsta gårdar och

miljön är ännu idag präglad av gamla tider. Hotellet erbjuder exklusiva

rum med hög standard i 1600-talsmiljö mitt i Eksjös unika trästad. Ni

som är intresserade anmäl via länken nedan eller till Gunnar Petersson

på tel 0708 55 63 70.

Anmälan på Web-blankett

Extra information