Sålunda har solen nästan gått ett varv ( sånär på en dag),sedan förra provet i Värnamo. 2014 års prov fick 2 st pristagare i elitklass och ett prisdrev i öppenklass.

Grattis P-O Magnusson med Kävsjös Tina som blev provets bästa hund.

Om vi skall säga något om vädret så kan vi vara ense om att det var blött i markerna.Med mer eller mindre skurar på båda dagarna, en hund hade t.o.m snö på sin ruta.

Till sist vill vi återigen tacka ALLA inblandade ingen nämnd ingen glömd för en gedigen insats. Utan Er blir det inget prov. Väl mött 2015 hälsar Värnamo- kommittén genom Thomas Larsson.

Nedan ser vi vägvisaren Josef Karlsson och hundägaren Stig Karlsson Braås med hunden Birk men kallas allmänt för Dag-Otto.

bildvärnamo

 

Extra information