Hund  Hundägare
Bossmålas Ilo Kenneth Sandgren
Jaga Karin Åström
Frostängens Tiina Niklas Nilsson
Pell-Antforsens Roy Kent Åkerlund
Navåsens King Christian Johansson
Ärgemarkens Bella Fredrik Björklund
Leverhögens Jazz Roland Kylen och Bo Nilsson
Långängens Rasken Bruno Dahlström
Gräfthults Maja Niklas Johansson
Hagets Zippan Mikael Käll
Björnekes Kasper Jan Lindström
Samsagårdens Yra Tommy Hegestrand
Zilla Paul Rofors
Harpiskarnas Skilla Lars Erik Karlsson
Slåtteråsens Kim Mats Johansson
Attack Jan-Erik Berg
Bergaskogens King Bo Johansson
Hagets Bira Krister Björkman
Kinnehöjdens Kasper Patrik Hilding
Heldestorps Cajsa Per Ekström
Cita Frank Ove Lia
Budbergets Hanna Kjell Larsson
Lärkvallens Eko Nils Gunnar Svensson
Hagets Tuva Mårten o Örjan Strömberg
Ollbackens Gila Conny Andersson
Mosstorpets Pan Roger Andersson
Östansjöns Stella Thomas Isaksson
Gnilres Calzon Bosse Dowert
Finabos Åse Sune Hansson
Belger du Nord Willy Espen Ulleberg Johannesen
Bonni

Torgny Fungbrant

Trumpetaregårdens Raij

Bjarne Engström

Ebba

Ulf Örfelth

Ayla

Peder Ivarsson

Kävsjös Tina

Per Olof Magnusson

Piia

Terje Ouff

 

Extra information