EKL BIABYS TELLO
Jon Lundborg, Växjö, Domare Billeam Nilsson,

Provmark Hössjömåla

 

8,45 Släpper 8,00 markerar slag 8,02

10,00 Hunden fortsätter jobba på slag.

10,55 Hunden har slagat och väckt på räven i 3 timmar.

Nu kopplad och släpps strax i nytt område.

11,56 Hunden fick slag efter 2 min och letar fortfarande.

12,33 Nytt släpp 12,30 nya slag och väcker för fullt.

13,52 Hunden har jobbat hårt hela dagen, dock utan upptag.

14,09 Dagens sista släpp.

14,34 Dagen avslutad

____________________________________________

EKL EBBARPS TIXA
Johan Olsson, Läckeby, Domare Cenneth Quick 

Provmark Boaryd

 

8,38 Hunden är släppt och ute på sök

10,30 Upptaget kommer 10,10 drev går fram till en stentipp där hunden nyss tystnat.

11,00 Konstaterat att räven gått i efter 20 min drev.

Fika och sedan nytt släpp.

12,16 Inget nytt, hunden letar vidare.

13,20 Hunden letar slag ännu.

15,00 Avbrutit dagen

 

Tixa

_____________________________________________

EKL HJÄLMSEREDS STOJ

Mikael Nilsson, Hamneda, Domare Karin Åström,

Provmark Fårshult

 

9,07 Hunden ute på sök

10,00 Hunden återvänder efter slagarbete, vände troligtvis vid fårnät.

11,00 Hunden letar vidare.

12,07 Bytt område, hunden letar slag.

13,07 Bytt område, hunden letar slag.

16,00 Provet avslutat

 

Grill

Fika måste man göra!

Är det Rävkorv måntro??

 

_____________________________________________

 EKL ULFKÄLLAS ZACKE

Bo Titusson, Sävsjö, Domare Kent Allansson,

Provmark Vemboö 

 

8,58 Rapport från skogen, hunden söker.

10,30 Domaren rapporterar att det är lugnt i skogen, men hunden letar vidare.

11,33 Zacke fick slag 10,50 och reste räven 11,10

som slutade i gryt 11,18.

Koppling och släppt i nytt område.

13,22 Fortsätter leta slag.

15,00 Har kopplat och avslutat dagen.

 _____________________________________________

EKL EKMARKENS ELOF

Pontus Christensen, Skruv, Domare Uno Johansson, Provmark Formetorp

Startar ej

_____________________________________________

EKL BIABYS VICKO

Börje Johansson, Rydaholm, Domare Uno Johansson,

Provmark Formetorp

 

8,45 Markerar slag 8,12 hunden väcker iväg ca 800m

9,19 Upptag 8,50 och drevet går för fullt.

9,45 Domaren har sett räven 9,35 med hunden 3 min efter.

10,23 Full tid, räven observerats 3 gånger, kopplar strax.

11,15 Koppling 10,55 förflyttning och släppt i nytt område.

12,15 Vicko letar slag.

13,20 Hunden letar ännu.

14,00 Hunden kopplats och ekipaget bryter för dagen.

_____________________________________________ 

 EKL MESSI

Robert Lundahl, Bor, Domare Jan-Erik Berg,

Provmark Osaby

8,07 Messi får slag 8,01 och väcker nu intensivt.

8,12 Upptag

9,17 Driver för fullt

9,48 Hunden kopplad vid full tid. I samband med koppling observeras 2 rävar.

10,13 Nytt släpp i närheten av Hiet.

11,00 Ännu inga slag men hunden letar vidare.

11,30 Messi reser 11,07

12,27 Hunden kopplad på ägarens begäran, släpper i nytt område.

13,30 Kopplar och byter område.

13,44 Släppt igen.

14,34 Messi har slag och väcker.

14,58  Messi reser 14,42 och tystnar 14,44. Domaren på väg fram.

15,23 Messi driver för fullt

15,50 Räven spårad över väg

16,00 Provet avslutat

16,07 Hunden kopplad

Messi

 

 

_____________________________________________

EKL KILBACKENS RAJUJOCKE

Anton Engberg, Tingsryd, Domare Sten-Åke Ek, Provmark Björkelund

 

9,05 Markerar slag 8,01 upptag 8,25.

Driver nu för fullt

10,20 Domaren rapporterar full tid 9,55, inkallning på fullt drev med koppling 10,00. Räven observerats 2 gånger med hunden 2-3 min efter.

10,22 Hunden släppt i nytt område.

11,23 Går på slag.

12,22 Kopplat hunden 12,15 och nytt släpp alldeles nyss.

12,36 Nytt upptag 12,33

13,55 Fullt drev, räven sågs med hunden 1 min efter.

14,20 Dagen avslutas

_____________________________________________

EKL BORGABYNS AJJA

Johnny Svensson, Sävsjö, Domare Ulf Sivberg, Provmark Bökebacken

8,10 Går på slag och väcker

8,17 Upptag

8,50 Drevet går bra, räven observerad nyss.

10,00 Domaren ringer in och meddelar att hunden presterat ett prisdrev. Avbryter och byter område för nytt släpp.

11,08 Ajja reser på nytt kl. 11,04

12,03 Räven i gryt 11,35

13,20 Hunden letar slag

15,07 Gruppen ger inte upp utan fortsätter leta slag.

15,30 Provet avslutat och gruppen reser mot Osaby

______________________________________________

ÖKL SJÖÄNNENS MADICKEN
Sch Tomas Wiik, Lönashult, Domare Per Stjerndal,

Provmark Boön

 

9,10 Hunden markerar slag 8,10 och upptaget kom 8,25.

Drevet går för fullt i närheten av domaren.

10,40 Domaren meddelar att drevet gått full tid 9,55.

Man är på gång att koppla.

11,47 Nytt område och hunden letar slag.

13,15 Madicken letar efter slagen.

14,40 Avslutar dagen

 

_________________________________________

 

 

ÖKL RÄVUDDENS STEJ Kjell Fransson, Domare Stefan Lundgren, Provmark Boaryd

 

8,00 Släpper Stej men får inga slag.

Kopplar och byter område 8,43.

9,38 Hunden fick ett upptag 9,35

10,05 Räven gick i gryt efter 20 min

11,23 Släppt i nytt område, inga slag.

12,11 Allt lugnt.

13,09 Hunden gör ett bra slagarbete och väcker fram till ett gryt där troligen räven ligger inne.

Släpper nu i nytt område.

15,00 Avslutat dagen

_________________________________________

Seket

Vi som har jobbat i seket!

 

 

 

ÖKL SJÖÄNNENS KAJSA KAVAT, Jonas Gertsson, Vislanda, Domare Roland Johansson, Provmark Skäggalösa

 

 

 

 

8,57 Domaren rapporterar upptag 8,28.

 

Hunden kopplad 8,47 på rådjursdrev

 

 

 

Grythundsklubben

 

 

 

 

 I helgen har även Småländska Grythundsklubben varit

delaktiga på  Smålandsräven, där de haft möjlighet för

grytprov med sina hundar. 1 hund gick till pris.

Det har varit ett samarbete i positiv anda.

Extra information