Några bilder från årsmötet. Övriga hittar du genom följande länk till Facebookssidan. Här finns även nyutlagda bilder från Smålandsräven mm.

Avtackning valberedningen titusson

Bosse Titusson avtackades får gott arbete i valberedningen under många år. Bosse är en klippa för klubben som sköter jaktprovsresultaten mm på ett utomordentligt sätt!

 

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken uttdelades under årsmötesförhandlingarna.

 

Årsmötesförhandlingar

Intresserade medlemmar lyssnar på ordförandens anförande angående Har-SM motionen.

 

God middag intogs

En god middag intogs efter årmötet varefter sedvanlig utdelning av vandringspriser skedde till kaffet.

Bjarne stefan Kenneth diskussion efter middagen

Efter kaffet minglades det en hel del och diskussionerna var livliga men på ett mycket glatt sett. Här Bjarne i diskussion med Stefan o Kenneth.

Några satt kvar ända fram till 12-snåret och fick nog dricka åtskilligt med vatten dagen efter kan jag tro!

Extra information