Resultatet från utställningen i Eksjö Skedhult ligger nu under utställningar Eksjöutsällningen. Fullständig kritik kommer senare.

Extra information