Resultatet från Högsbyprovet dag 1 ligger nu under "Jaktprov" "Högsbyprovet".

Extra information