Vi hade ett bra styrelsemöte i Norrhult den 3.maj. Protokollet hittar Du på hemsidan under "mötesprotokoll". Våra mest aktuella fråga just nu är utvecklingen av rovdjurspolitiken i landet. Den kommer upp på Stövarfullmäktige så därför beslöt vi att bida vår tid med ytterligare egna åtgärder i denna fråga. Vår tanke är att med direktiv från Stövarfullmäktige som måste vara enhetliga för alla våra stövarklubbar ha underlag för vårt nästa styrelsemöte den 20. juni. Det är av helt avgörande betydelse att vi alla lämnar samma budskap till de opinionsbildare och beslutsfattare vi tar kontakt med. Kommer vi med olika budskap är det den enklaste sak i världen för politiker m fl att spela ut oss mot varandra och därmed få fram en klar och tydlig bild av oenighet och inkompetens i våra led. Se bara vilken underbar sits som "rovdjurskramarna" nu sitter i när det gäller möjligheterna att spela bort  den svenska jägarkåren genom att bara hänvisa till oenigheten inom och mellan jägare i  Jägarnas Riksförbund (som redan har gått ut med 0-vision för varg) och Svenska Jägareförbundet (som just nu ger en bild av inre stridigheter och att veta varken ut eller in). Läget hade varit ett helt annat om dessa båda organisationer hade haft förmågan att tidigt, enat, tydligtoch gemensamt kunnat klargöra sina medlemmars och därmed den egna organisationens uppfattningar för såväl "rovdjurskramare" som för politiskt ansvariga och beslutsfattande instanser. Jag hoppas verkligen att det går dithän att alla i Sverige kan enas om de uppfattningar som vår klubb sände i anmodan till SvStkl förra hösten. Du hittar hela den skrivelsen på hemsidan.

Ett annat område som kommer att arbetas med på Stövarfullmäktige är utvecklingen av våra svenska stövarraser. Bra att det kommer upp och viktigt att det sker en förbättring av nuvarande läge. Jag besökte ytterligare ett utmärkt arrangemang av vår klubb i lördags. Stövarutställningen i Eksjö. Proffsigt och trevligt genomfört. Heder åt Karin och hennes nätverk för denna ljuvliga dag! Klubben har nu i år, hittills, medverkat till att drygt 90 stövare har blivit kvalitetsbedömda. Nästan alla har varit av minst god typ. Det är bra, men tillställningarna domineras ju helt av en utländsk ras (finska stövarna) och av hamiltonstövarna. De övriga stövarraserna är klent representerade och det är olycksbådande. Jag unnar verkligen våra framtida jägargenerationer att få höra klingande skall från drev av olika stövarraser!

När det gäller utvecklingen av vår sponsorverksamhet så har Kaj Jensen och Hans Lundborg satt ihop ett förslag som vi ska nagelfara vid nästa styrelsemöte. Förslaget ser bra ut och bygger på det jag varit inne på tidigare nämligen att sponsorverksamheten är inget för styrelsen att hantera ensam. Det blir inget av sponsorverksamheten om inte alla hjälps åt. Så har Du tankar, idéer och känner att här kan Du göra nytta så ta kontakt med dessa gentlemen. Du kan komma att bli rikligen belönad!

Nog för idag! Jag återkommer efter fullmäktigemötet. Lev nu väl alla och inga (avsiktliga!) tjyvsläpp!

Cenneth

Extra information