Förhandlingarna inleddes på fredagen den 8.juni. Styrelsen för Fullmäktige fick full och tacksam ansvarsfrihet för såväl år 2010 som 2011. Verksamhetsplan och ekonomi för kommande mandatperiod (2012 - 2014) godkändes och vi kunde konstatera att inriktningar och prioriteringar ligger bra i linje med vad vi själva ska försöka åstadkomma. Detaljer kan Du ta reda på i mötesprotokollet när det dyker upp på Svenska Stövarklubbens hemsida. En av våra största framtidsfrågor är hur det ska gå med utvecklingen av den svenska landsbygden. Stövarklubbens ordförande, Freddy Källström, var mycket tydlig i budskapet från Svenska Stövarklubben när det gäller rovdjurspolitik. Sverige ska inte ha någon varg alls. Detta budskap kommer att medföra en polarisering men den är nödvändig. Stövarklubbens budskap måste vara klart och enkelt. Vi kommer, naturligtvis, att få en hel del stryk för denna vår uppfattning och det är kanske inte ens troligt att vi får regeringens gehör. Men nu har Stövarfullmäktige tagit ställning i frågan och då är det slutsnackat så långt. Det är nu viktigt att det från Lokalklubbar och rasföreningar kommer exakt samma budskap som från Fullmäktige och att ingen darrar på manschetten!

Andra avgörande framtidsfrågor var hur vi ska komma tillrätta med sjunkande avelssiffror och medlemsantal i stövarklubbar och rasföreningar.

Efter alla dessa spörsmål avnjöts en förnämlig middag med anledning av Svenska Stövarklubbens 100-års jubileum.

Lördagen den 9. juni ägnades i stor utsträckning åt att gå igenom, diskutera och besluta om de motioner som sänts in från olika håll. Jag kommenterar här några av de tyngsta. Bifall blev det för motionen om bevarandet av de svenska stövarraserna (från Gotland) och där kommer initiativ att tas för attlyfta frågan till SKK för vidare åtgärder. Bifall även för motion om gemensamma jaktprovsregler för de nordiska stövarklubbarna. Här var glädjande att höra positiva tongångar från inbjudna delegater från såväl Finland som Norge. Arbetsgrupp ska bildas. Bifall blev det även för motion om inrättande av rörligt Ekl-prov i hela Sverige och motion från norrlänningarna om ändring av fastställande av osett och ospårat drevdjur vid jaktprov (den senare var vi emot men där blev vi överkörda av de andra).

Avslag blev det på motionerna om inrättande av SM för harhundar och Stövar-SM där endast hare accpepteras som drevdjur. Avslag blev det även på motionen om att man måste ha lägst ett 3.pris/sufficient på utställning i lägst juniorklass för att få starta på jaktprov.

Mötet avslutades med ett grupparbete om frågeställningar angående behov av gemensamma inställningar till våra behov,syften, mål mm. Även vad som kan göras för att stimulera till ökad valpproduktion, nyrekrytering av stövarjägare. Den sista frågan som bearbetades var kanske den mest avgörande av dem alla - "Vad anser gruppen som den viktigaste frågan för stövarverksamheten?" Mötet var rörande överens om att svaret var "Den svenska landsbygdens överlevnad".

Vårt nästa styrelsemöte i Smålands Stövarklubb är den 20. juni. Då ska vi återkoppla vad vi upplevde på Fullmäktige och jag återkommer efter det mötet. Nog för nu. Lev väl och njut av livet!

Cenneth

Extra information