Under Stövarfullmäktige 2012 blev det helt uppenbart för oss delegater från Smålands stövarklubb att förbindelserna mellan moderklubb och lokalklubbar och rasklubbar måste förbättras och förtätas. Från oss i Smålands Stövarklubb framfördes att ett sätt att förbättra situationen vore att arrangera "ordförandekonferenser"  mellan åren för respektive "Fullmäktigemöten". Svenska Stövarklubbens styrelse insåg detta och reagerade berömligt. Den 3 augusti mellan kl 1000 - 1700 var samtliga lokalklubbars och rasklubbars ordförande inbjudna till ordförandekonferens i Sollentuna. Alla klubbar var där och dessutom representanter för våra olika rasföreningar.

Den delen av konferensen som handlade om information från Svenska Stövarklubbens Styrelse var utmärkt och av hög kvalitet. Vår egen Gunnar Pettersson orienterade om vad som framkommit på seminarierna runt om i landet beträffande medlemsrekrytering. Där kunde vi konstatera att vi hittat det väsentliga vid vår träff på Osaby. 

SvStk biträdande kassör orienterade om vad som behöver göras beträffande administrativa rutiner för medlemshantering. Inte helt oväntat var en av slutsatserna att om det ska bli något av detta med aktiv och positiv medlenmshantering så måste det hela ner på lokal nivå. För vår del innebär detta att vi inte kan lägga all medlemshantering på Gunnar Pettersson. Han måste få hjälp med dessa spörsmål av lokala förmågor i respektive län i Småland. Väntar redan på namnförslag från resp län! Spännande! Jag vet ju att det finns många "där ute" som vet precis hur detta ska skötas! Hör av Er!

Vår högt avhållne ordförande i SvStk, Freddy Kjellström, informerade om att vi har alla möjligheter att bredda stövarnas områden genom att acceptera och uppmuntra till rovdjursjakt på såväl lo som björn. Bra initiativ! Hoppas att ingen är negativ till denna utveckling av våra älsklingars möjligheter! Själv gjorde jag ett försök till inlägg att vi ska vara positiva även till dem som med lämpliga stövare vill hålla efter vildsvinen. Representanterna för norra halvan av Sverige såg förvånade ut och någon från mellansverige jämrade sig över rädslan för att grisarna skulle fara illa av stövarjakt och att stövarna skulle komma att förlora sin "klövdjursrenhet"! Det som var uppmuntrande var att representanterna för södra Sverige hade precis samma uppfattning som jag. Tyder på att "norrlänningarna" ännu inte har upplevt vildsvinen som något problem men också att det är mycket jobb som återstår innan alla "vildsvinsexperter" har blivit det som de redan utger sig för att vara, dvs "vildsvinsexperter"! Som tur var fick jag stöd av näste talare vid konferensen som var genetikern Kjell Andersson (jobbar även inom SLU och SKK). Han klarade direkt ut att det finns inget som helst samband mellan "klövdjuren" älg, hjort, rådjur å ena sidan och vildsvinen å andra sidan. Han såg ingen som helst risk att en stövare inte skulle kunna skilja en gris från andra klövdjur i den nordiska faunan. Beträffande rädslan för att stövaren skulle driva grisen till vansinne eller att den skulle skadas av grisen så var han av den uppfattningen att detta är en fråga om tid , träning och avelsinriktning. Jag tror han har helt rätt.Visst kommer grisarna att få ränna undan om de vill freda sig för en stövare. Visst kommer en och annan "terrierstövare" få sitta på djursjukhuset efter alltför våldsam griskontakt. Men det får ju alla andra raser också, eller hur? Lo- och/eller björnjakt är ju inte heller helt ofarligt, eller......? Jag menar - låt den nya generationen jägare utveckla sin jakt efter sina huvuden! Så länge de har omdömet och etiken i högsätet så kan det bara gynna utvecklingen!

Lite om framtiden - Stövar-SM 2014 går i trakterna av Sollefteå, Stövarfullmäktige 2014 genomförs i Småland på Vrigstads Värdshus!

Som Du säkert redan har förstått så var dagen mera en enkelriktad information från SvStk styrelse till oss som ordförande och rasklubbsrepresentanter än en regelrätt konferens i dialogform. Detta kommer att rättas till inför nästa möte så att konferensen blir mera av ett "arbets- och diskussionsmöte" än "styrelseinformation". Eftersom de flesta av oss hade lång resväg och kom upp redan dagen före så kommer konferensen nästa gång att utnyttja tiden hårdare och ge mer utrymme åt "dialogarbete". Detta torde innebära att vi kan jobba minst ytterligare 8 - 12 timmar med frågor som var och en av oss har med sig "hemifrån".

Emmellertid är det fantastiskt roligt att få träffa kunnigt stövarfolk på detta sätt. Det är fullt klart att sådan här träffar minskar avståndet mellan lokalklubb - rasklubb och moderklubb och ökar förståelsen för varandras problem och glädjeämnen. Men det är dyra övningar och därför bör vi inte spara några som helst ansträngningar att utveckla denna typ av träffar så att vi får ut max pang för pengarna!

På tal om pang. Håll ut! Det är inte långt till första släppeda´n!

Cenneth 

Extra information