Hoppas att alla får chanser att jaga så mycket tygen bara håller! För Er som har haft turen(?) att få rediga har-och rävpiskor så är det dags att kvala in till KM, DM och SM. De högre tävlingarna är ju lite speciella i år med DM på Gotland och SM uppe i mina gamla övningstrakter i Älvdalen. Då det är kostsamt att ta sig till Gotland har vi i styrelsen beslutat om lite extra stöd åt dem som kvalar in til DM. För SM gäller sedvanliga rutiner. Har hör på "Djungeltelegrafen" att det sprids rykten om att inte ställa upp i Älvdalen mht vargfaran. Hundraårsjubilerande Dalarnas Stövarklubb har säkert minst lika god kännedom om sina marker som som vi har om våra i Småland. Man har försäkrat att vargfaran inte är större i årets tävlingsområde än annorstädes. Detta ska vi, naturligtvis, lita på och fullt ut respektera.

Kvintetten Johnny Rudbrandt, Roger Andersson, Hans Norberg, Roland och Hans  Johansson ska pröva sina krafter nu i september i trakterna av Stömsund i Jämtland. Jaktveckan är sponsrad av Tommy Hegerstrand och de bor i hans stuga och jagar däromkring. Jag önskar lycklig resa och veritabel skitjakt. Ser fram emot en mustig och läsvärd jakt- och reserapport efter hemkomst!

Klubben var representerad vid Hushållningssällskapets träff i Gränna i augusti. Stort tack till Anna Lindborg och hennes medhjälpare som gjorde så att vi syntes i dessa kretsar. Bra!

På senaste styrelsemötet kom frågor upp kring klubbens behov av lydnadsträning för våra stövare och även om vi har behov av egna lydnadsinstruktörer. Styrelsens Stefan Johansson fick uppgiften att forska i dessa spörsmål och komma med försdlag till styrelsemötet i november.Har Du idéer och/eller synpunkter - hör av Dej till Stefan!

Klubben har fått förfrågan om hur det ska gå till att göra ett "RR-prov" för vildsvin. Janne Berg har uppgift att ta fram ett underlag till nästa styrelsemöte i november. Känner Du att Du kan bidra till hans uppgift så hör av Dej Till Janne!

Nog för denna gång! Nu gäller en tids fiske för min del. Så är det att vara tikägare! Både finntik och taxracka samtidigt! Jaktlivet leker alltså inte men jag hoppas laxarna i Lagan ska få sig ett nappatag.

Lev väl och njut!/Cenneth

Extra information