När vi gick igenom agendan så kunde vi konstatera att året som gått blev ett bra år i förhållande till vad vi hade planerat och genomfört. Vi hyser gott hopp om ett bra årsmöte. Vi hade också att ta ställning till olika spörsmål som syftade till att ge våra delegater till Stövarfullmäktige mandat att föra medlemmarnas talan där. Det innebar bl a att vi hade att gå igenom och ta ställning till inte mindre än 12 olika motioner! Som mvanligt är motionerna av lika skiftande innehåll som kvalitet. Mycket glädjande är att vår motion från i fjol (beträffande att hund vid jaktprov endast kan tilldelas pris om domaren eller hans/hennes medhjälpare har sett drevdjuret eller genom säker spårning kunnat fastställa drevdjurets art) har medfört att SvStk styrelse föreslår Fullmäktige att riva upp det beslut som togs vid Fullmäktige 2012. Glädjande att en liknande motion också kommit från Östergötlands stövarklubb. Det borde väl vara självklart för alla att man ska vara helt säker på vad hunden har för sig. Hur kul kan det vara att få ett pris där man bara antar att drevdjuret varit hare eller räv. Kan inte låta bli att tänka på de stackarna som blev uteslutna från SM 2012 pga drev på otillåtet drevdjur. Tänk om man bara  nöjt sig med att sitta på ryggsäckarna vid vägkanten och följt drevet via nymodigheten "skogs-TV" och efter att ha haft drevet inom hörhåll i 120 min dömt hunden till en tapptfri 1:a utan att ha behövt vare sig se eller säkert spåra drevdjuret. Ja, käre gode....!

 

Döm om min förvåning om man inte på tre olika ställen dammat av samma gamla skåpmat om Har-SM som det som dömdes av vid Fullmäktige 2012. I och med att det inte finns ett enda nytt argument i årets motioner jämfört med dem som fanns 2012 så finns ju rimligen ingen annan utväg än att avslå dem igen. Så föreslår också SvStkl styrelse och jag måste ju dela den uppfattningen. Detta trots att jag, personligen, är både positiv och förstående till kärnan i omsorgerna. Men ska vi riva upp besluten från 2012 så måste det ju för jösse(!!) namn komma fram nya och bärande argument som inte fanns 2012. Och det gör det inte i årets motioner. Du kan läsa dem själv  här på hemsidan. Inte ett nytt argument så långt ögat når!

Intressant också med motionerna om att få starta löptik på jaktprov och att få sätta på strumpor vid "skarpt före". Intressant hur man försöker töja på reglerna bara för att skaffa dessa åtråvärda avelsmeriter som ett bra jaktprovsresultat ger. Jag har själv bara tikar sedan många år tillbaka. Men jag skulle inte ens snudda vid tanken på att vare sig jaga eller starta på jaktprov under löptid. Detta både av hänsyn till tiken och min omgivning där det alldeles säkert finns hanhundar som inte heller kan göra sig själva rättvisa med en frestande löptik i närheten. En av mina åtgärder som domare  efter ett jaktprov är att kolla hundens tassar. Tänk så bra information man skulle få om tassarnas hållbarhet när de hela dagen varit försedda med strumpor! Om föret är så tufft att det skulle krävas strumpor så tycker jag det är bättre att antingen vakt- eller smygjaga eller kanske till och med stanna inne vid brasan med en god jaktroman i sällskap med lämplig och värmande dryck.....

Nog för nu! Väl mött i Vrigstad på årsmötet den 5. april. Vi vet ju alla att det är där som sanningarna ska sägas och ingen annan stans, eller...?

Cenneth

Extra information