Men det bär mej emot att ta ut mera av oss klubbmedlemmar än vad som oundgängligen är nödvändigt och innan vi vänt på alla tänkbara stenar som kan ge en stärkt ekonomi. Därför försöker vi nu att starta ett nytt projekt som vi hoppas ska ge ekonomin en skjuts i rätt riktning. Det hela bygger på att utöka vår sponsorverksamhet. Vi ska försöka få en "Sponsorjägargrupp" få till stånd en "Sponsorkommitté".

Här är de preliminära "tänken" så här långt.

Målet för verksamheten

är att (inledningsvis!) öka klubbens inkomster med 30 – 50.000:-/år (ev inkomster från jaktprov och utställningar oräknade) och att samtidigt sprida PR för vår verksamhet.

Huvuddelen av verksamheten med att skaffa "övergripande" sponsorer ska hanteras av medlemmar utanför styrelsen.

Styrelsens representanter i nätverket är tänkt att utgöras av Alf Beijer och Johan Frisk med Hans Lundborg som adjungerad.

Uppgifterna för "Sponsorkommittén" blir i första hand att:

-

konstruera försäljningsprodukter bl a i form av exvis jaktpaket om 1 jaktdag för 5-6 personer med en – två av klubbens bästa stövare på hare och/eller räv som annonseras ut till försäljning till det facila priset av exvis 5.000:-. Skapa och "lagerhåll" exvis 5 sådana paket/år. Markägare som upplåter mark räknas som sponsor i den storleksordning som jakten blir såld till. Upplåter exvis en markägare sin mark 2 ggr/år som ger 5.000:-/gång så får han samma förmåner som en "vanlig" sponsor i 10.000:- klassen. Kan då exvis vara att få medlemskap i klubben med alla våra förmåner och att synas vid alla jaktprov, utställningar och med årlig attraktiv plats på vår hemsida. Det kan sannolikt skapas flera andra försäljningsalternativ och förmåner för sponsorer. Fritt fram för idéer!

-

upprätta förteckning över klubbens nuvarande sponsorkår med stöd av och i samarbete med ansvariga för de verksamheter som redan nu har sponsorer (bla jaktprov, utställningar och PR-vht).

-

samarbeta med och stöd de verksamheter som redan idag har sponsorer när det gäller deras arbete med att vidmakthålla och utveckla redan befintlig sponsorkår inom resp verksamhet (bla jaktprov, utställningar och PR-vht).

-

rekrytera nya, övergripande, sponsorer i olika storleksordningar och konstruera deras förmåner i förhållande till insats.

-

rekrytera, ta emot och införliva nya och flera medarbetare i klubben (utanför styrelsen) till detta nätverk. Konstituera nätverket och bilda en "Sponsorkommitté" där medlemmarna har en geografiskt bra spridning inom klubbens område, har bästa möjliga kännedom om och kontakter med näringslivet och en känd förmåga att kunna "ta folk" på rätt sätt.

Det är, naturligtvis, inte alls färdigtänkt kring detta projekt. Det är nu upp till var och en av oss fundera och agera och stötta projektet. Det duger inte att kvirra över alltför höga avgifter om man inte bidragit med att göra något åt dem.

Jag uppmanar alla att tänka till, inventera bekantskapskretsen och anmäla goda krafter till Alf, Johan eller Hans!

Det viktigaste blir att hitta medlemmar runt om i hela Småland som kan bli bra medlemmar i "Sponsorkommittén. Likaså markägare/jakträttshavare som kan tänka sig att upplåta sina marker någon gång då och då.

Jädrar om vi kan få fart på den här verksamheten! Då kan vi glömma bekymmer om höjda årsavgifter och i stället lägga våra slantar på att göra kärnverksamheterna både bättre och till och med billigare för oss medlemmar!

Hoppas verkligen att det här går vägen!

Cenneth

Extra information