Närvarande: Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Roger Nilsson, Lisa Bengtsson, Per-Gunnar Solberg, Anders Karlsson, Ulf Sivberg och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Per-Gunnar väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Konstitution
Roger förblir sekreterare, Daniel Hultman blir ny kassör, Ulf blir domaransvarig, Anders tar sig an vandringspriserna och Per-Gunnar blir medlemsansvarig. Anna har sina grupper i stort sett klara inför nästa års utställningar, Bjarne har allt under kontroll gällande jaktproven.

§4 Fullmäktige
Bengt, Bjarne och Ulf åker på fullmäktige i juni.

 

§5 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 23/5 kl. 18.30. Plats bestäms senare, troligtvis i Växjö-trakten.

 

§5 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Per-Gunnar Solberg
Justerare