Styrelsen protokollförda möten redovisas här med senaste protokoll överst.

Protokoll Smålands stövarklubbs konstituerande styrelsemöte 2022-04-09
i Emmaboda Folkets Hus.

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-03-28
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-01-10
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-02-07
via Teams.

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-12-06

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-09-27

Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb


2021-08-29