Styrelsen protokollförda möten redovisas här med senaste protokoll överst.

Protokoll från Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-03-29

via Teams.

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte  2021-02-22

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2020-09-07

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2020-02-24

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2019-12-16