Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, P-G Sohlberg, Lena Söderberg, Ulf Sivberg, Daniel
Hultman, Roger Nilsson, Anders Kristiansson, Lisa Bengtsson och Anders Karlsson.
Anmält Förhinder: Stefan Johansson.
§1 Mötets öppnande:
§2 Val av justerare: Lena Söderberg
§3 Ekonomi. Payson håller på att avslutas. Förra kassören, Agne, håller på med detta. Inbetalningarna i det
nya systemet fungerar bra.
§4 Medlemmar: Antalet medlemmar ökar något, för närvarande 595 st.
§5 Jaktprov: DM avklarat, Dan och Ove Erlandssons hund gick till SM; bra jobbat av Nyckelskogens Aika.
Kostaprovet har inte riktigt klart med alla domare ännu, men Ulf är förhoppningsfull om att det löser sig.
§6 Sociala medier: Vi har varit dåliga på att lyfta fram SM-deltagaren på hemsidan. Saknar reportage från
domare som var på DM.
§7 Utställningar: Eksjö får flytta till söndagen nästa år.
§8 Domare: 4 aspiranter ska vara med på Kostaprovet, hoppas på prisdrev.
§9 Övriga frågor: Flera styrelsemedlemmar har fått fakemail från någon som påstår sig vara ordförande
Bengt.
§10 Nästa möte: torsdagen den 7 dec. kl 18.30 via Teams
Roger Nilsson Sekreterare Bengt Ljungberg Ordförande
Lena Söderberg Justerare