Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, P-G Sohlberg, Lena Söderberg, Daniel Hultman, Anders Karlsson, Ulf Sivberg, Lisa Bengtsson och Roger Nilsson.
Anmält Förhinder: Anders Kristiansson och Stefan Johansson.
§1 Mötets öppnande:
§2 Val av justerare: P-G Solberg.
§3 Ekonomi. Payson är avslutat. Det har kommit in pengar från Svenska Stövarklubben för våra utlägg i samband med domarutbildningarna. Vid anmälan till jaktprov, får man tillbaka pengarna automatiskt om man måste stryka sin hund.
§4 Medlemmar: Antalet medlemmar är fortsatt runt 600, ta gärna in familjemedlemmar.
§5 Jaktprov: Kostaprovet, tillika klubbuttagning äger rum nästa vecka. Eksjökommittén har haft möte och har allt under kontroll. Deltagarna på Kostaprovet läggs ut på hemsidan omgående.
§6 Sociala medier: Mer aktivitet önskas, fler rapporter behöver komma in.
§7 Utställningar: Lugnt på denna fronten, det saknas domare för utställningarna framledes.
§8 Domare: Det finns fortfarande några stycken som inte gått utbildningen om de nya jaktprovsreglerna. Ulf och Bjarne kontaktar dessa och försöker få till en utbildning.
§10 Årsmöte: Årsmötet 2024 blir den 13 April i Växjötrakten, plats inte spikad ännu.
§11 Redaktörens punkt: Det går bra att skicka in rapporter redan nu till redaktören för införande i årsboken. Bengt skriver om Kostaprovet i nästa nummer av Stövaren. Det blir även en blänkare om Smålandsräven.
§12 Övriga frågor: Lena ska få access till att kunna lägga in saker på hemsidan. Bengt hjälper henne med detta.
§13 Nästa möte: torsdagen den 18 januari kl 18,30 via Teams

Sekreterare Ordförande
Roger Nilsson Bengt Ljungberg
Justerare
Per-Gunnar Solberg