Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, P-G Sohlberg, Lena Söderberg, Daniel Hultman, Roger Nilsson, Anders Kristiansson, och Lisa Bengtsson.
Anmält Förhinder: Stefan Johansson och Ulf Sivberg.
§1 Mötets öppnande:
§2 Val av justerare: Lisa Bengtsson.
§3 Föregående protokoll. OK.
§4 Ekonomi. Kassören påtalar att många betalar jaktproven till fel konto. Han har bett Svenska Stövarklubben bli tydligare vid anmälan till proven. Det blir mycket extraarbete att betala tillbaka alla som betalat fel.
§5 Medlemmar: Antalet medlemmar ökar något, för närvarande 599 st.
§6 Jaktprov: Droppar in anmälningar till Eksjö, men inte i den vanliga takten. Många norska hundar anmälda. Ölandsräven flöt på mycket bra med riktigt bra resultat.
§7 Sociala medier: Lena har börjat så smått med att sätta sig in i hemsidan, för att bistå övriga med information här.
§8 Utställningar: Lisa letar domare till utställningarna. Åseda klart, platsen för Värnamo är klar. Hon ber om hjälp att få tag i folk som kan hjälpa till vid respektive utställning. Roger skickar medlemslistan, så att Lisa lättare kan hitta folk i närheten av de olika utställningarna.
§9 Domare: Några nya domare blev klara på Kostaprovet. Alla har ännu inte gått utbildningen av nya reglerna.
§10 Årsmötet blir i Gransholm den 13 April, i Öja församlingshem. Middag och prisutdelning blir på Villa Gransholm. Mötet går igenom programmet och menyförslaget vi har fått. Roger kontaktar Daniel om hur vi gör med middagen.
§11 Valberedningen har så smått påbörjat sitt arbete, vissa har fått samtal om att förlänga sitt deltagande i styrelsen.
§12 Övriga frågor: Mötet diskuterar skrivelsen från Hamiltonföreningen till Svenska Stövarklubben
§13 Nästa möte: måndagen den 26/2 kl 18.30 via Teams

 

Roger Nilsson Sekreterare Bengt Ljungberg Ordförande

Lisa Bengtsson Justerare