Närvarande: Cenneth Quick, Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Anna Green-Svensson, Jan-Erik Berg, Gunnar Pettersson, Anton Engberg, Stefan Johansson, Karin Åström, Anna Lindborg

Adjungerad:Klas Sandberg

Anmält frånvaro: Lars Pettersson, Johan Frisk

§1

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Ersättningar för styrelseledamöter.

Beslut:Att ledamötena fr o m i år tar ut sina ersättningar.

§3

Genomgång av dagorningen för Årsmötet.

§4

Ledamöter till fullmäktige

Beslut:Cenneth Quick, ersättare Lars Pettersson

             Jan-Erik Berg, ersättare Anton Engberg

             Agne Pettersson, ersättare Anna Green-Svensson

             Karin Åström, ersättare Stefan Johansson

             Mikael Pettersson, ersättare Anna Lindborg

§5

Medlemsvärvningskampanj.

Beslut: Att ge en trisslott till uppfödare för varje värvad medlem av valpköparna.

§6

Nästa styrelsemöte 20140520

§7

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                                Karin Åström

Ordförande                                                                     Sekreterare