Närvarande:Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Jan-Erik Berg, Cenneth Quick, Anna Green-Svensson, Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Karin Åström, Anton Engberg

Anmält förhinder:Anna Lindborg och Lars Pettersson

 

 

§1

Mötets öppnande

Orföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2

Val av justerare

Jan-Erik Berg valdes att justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomgås. Det som skulle åtgärdas är gjort. Protokollet godkännes.

 

§5

Ekonomi

Kassören redovisar ekonomin.

 

§6

Rapporter

-Tjejjakten, Kosta

Elva kvinnor och fyra hundar deltog på årets tjejjakt som genomfördes på marker NV Nybro. Det blev inget skjutet vilt men dagen var uppskattad. Efter dagen i skogen serverades ärtsoppa som hämtats i köket på Kosta skjutfält.

 

§7

Jaktprov

-Eksjöprovet

33 startande hundar. Resultatet blev 21 förstapris, 4 tredjepris och 8 noll pris. Mkt bra arrangemang med bra förläggning, mat och möteslokal.

-Klubbmästerskap räv

12 startande hundar i EklR samt 3 startande hundar Räv. Resultatet blev 2 förstapris elit, 2 tredjepris elit, 8 noll pris elit, 2 utslagna på rådjur. 1 etta Räv, 1 3djepris Räv och en noll pris Räv.

-Stövar-SM 2016, 2017, 2018 samt NM 2018 – vill vi arrangera något av dessa?

Styrelsen beslutar ansöka om att få arrangera Har-SM 2017 samt Räv-SM 2022. Klubben har 100-års jubileum 2022 och av den anledningen ansöker vi om Räv-SM 2022.

 

§8

Utställningar

-Styrelsen beslutar att inköp av priser till BIS ettan på varje utställning ska vara av en kostnad mellan 500 kr och 1000 kr.

-Det blir ingen gemensam grillkväll med luzernringen efter Grännautställningen då det inte passar in i luzernringens planering.

 

§9

Medlemmar

§10

Domare

-Styrelsen beslutar att godkänna Pontus Mörling för auktorisation till domare.

-Teoretiska domarträffar ska genomföras detta år.

-Domardag i skogen genomförs den 29/8 förutom i Jönköping då den genomförs 19/9.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmiterande ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

§14

Övrigt

-Årsmötesplanering

Styrelsen går igenom agendan för årsmötet. Styrelsen lägger fram en motion gällande uttagningsregler till Räv-SM.

-AU beslut

Beslut att Smålands stövarklubb står som arrangör till  årlig Allmogejakt med stövare i Växjötrakten.

§15

Nästa möte

20150411

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                                           Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

Jan-Erik Berg

Justerare