Närvarande.
Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Stefan Johansson, Hans Norberg, Roberth Lundahl, Anna Lindborg, Agne Pettersson, Anna Green, Sören Engström, Björn Malmberg, Pierre Gustafsson.

Anmält Förhinder:
Inga Förhinder anmälda.

§1a
Mötets öppnande:
Ordförande Cenneth hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sen mötet öppnat.

§2
Val av justerare:
Hans Norberg blir utsedd att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Dennis Liljegren kommer att bjudas in till årsmötet, där han kommer berätta hur han tänker lägga upp arbetet med jubileumsboken och vilken hjälp han behöver för att få den färdig.
Anna L, ska skriva ut på hemsidan vad det egentligen innebär att vara "CUA" mer info om det kommer.
Förövrigt ok och det läggs till handlingar.

§5
Ekonomi:
Kassör Agne, Håller på med redovisningen för 2016 och är inte riktigt klar med den men det kommer inom kort att skickas vidare till revisorer för granskning och sedan redovisas på nästa styrelse möte och på årsmötet.

§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Kostaprovets Resultat, I Elitklass: 4 Ettor, 1 Tvåa, 3 Treor. Öppenklass: 1 Etta, 1 Tvåa, 2 Treor.
Värnamoprovets resultat, I Elitklass:3 Ettor och 2 Treor. Öppenklass:1 Etta, 3 Tvåor, 1 Trea.
Räv-SM som hålls på Gotland är det en "Småland hund" Biabys Vicko; Lycka Till!
Regelkonferens i Stockholm åker Janne och Hans på, Nya regelboken är inlämnad på tryckning.
Till Eksjöprovet är det 42 anmälda hundar, Smålandsräven vid dags datum är 9 hundar anmälda.

§8
Utställningar:
Planering inför årets utställningar är igång med början i Värnamo där både Svenska Hamilton- och Svenska Finsk-stövarföreningen kommer att hålla sina årsmöte i samband med, två domare är bokade och vi ser fram emot många hundar.
Ansökningar för 2019 års utställningar görs nu.

§9
Medlemmar:
Tyvärr en trend över hela stövarsverige med minskade medlems antal så även för oss, VI MÅSTE ALLA HJÄLPAS ÅT! Björn håller på med medlemslistor och kontaktar avhoppade medlemmar.
Medlems antalet har från föregående år minskat med 36 st. Diskuteras om div medlems träffar, även om underlag till länsansvariga.

§10
Domare:
Smålands stövarklubb har i höst glädjen att presentera Fyra nya Jaktprovsdomare.
Ytterligare en asspirant är klar med teorin.
Inför 2017/18 Är det viktigt att komma ihåg att va med på regelrevidering för att få fortsätta att döma jaktprov, mer info om detta kommer senare.

§11
Sponsorer:
Det skickades ut en God Jul hälsning till samtliga sponsorer.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga ärenden
§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden

§14
Inkomna skrivelser:
En inbjudan från Sydsvenska stövarklubben och deras 60-årsjubilem är inkommen.

§15
Redaktörens punkt:
Har koll på läget för tillfället, men påminner att ju tidigare han får in reportage och artiklar desto bättre är det.

§15a
Artiklar till stövaren:
Inga artiklar

§16
Övrigt:
Det skall ramas in tavlor, Budkaveln med skytte är antagen i Kalmar län och mer info om det kommer.

§16a
Årsmöte 2017:
Verksamhetplan och verksamhetsberättelser skall in till sekr i god tid före års mötet.

§16b
Värnamoutställning 2017:
Ett arbetslag krävs, intresserad ta kontakt med Anna Lindborg!

§16c
Elmia 2017:
Även Här kommer det behövas ett arbetslag Ta kontakt med Anna om du är intresserad!.

-Dagens status från valberedningen:
Kent kommer att kontaktas ang. ytterligare en suppleant till styrelsen

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:

-Motioner:
"Uttagningar till Har-SM" Bifölls med redaktionella ändringar.
"Har-SM" Janne tittar över och återkommer med ärendet.

§17
Nästa möte:
20/3, samling 18,30 för fika mötet börjar 19.00 i Vrigstads Världshus.

§18
Mötet avslutas:
Ordförande Cenneth Tackar för ett väl genomfört möte och avslutar därmed dagens möte.

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: Hans Norberg