Dagordning 2017-10-30
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2017-10-30. Kl. 1900, Vrigstad värdshus

Närvarande.
Cenneth Quick, Janne Berg, Agne Pettersson, Anna-Green Svensson, Anna Lindborg, Sören Engström, Hans Norberg, Robert Lundahl, Stefan Johansson, Björn Malmgren.

Anmält Förhinder:

§1a
Mötets öppnande:
Cenneth hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.

§2
Val av justerare:
Robert Lundahl valdes att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingar.

§5
Ekonomi:
Kassören går igenom ekonomin.

§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Km uttagning ett, startade 21 hundar.
Klubbmästare vart Bossmålas Ixo.
Från Dm gick två Smålandshundar vidare till SM, Ante och Wemboö Eila.
Eksjö kommiten är inte komplett.

§8
Utställningar:
2018 års utställningsdatum är klart, domare är inte färdigt.

§9a
Medlemmar:
För närvarande har klubben 739st medlemmar.

§9b
Stövar-SM, Hare 2018
Möte kommer bli innan jul, Datum ej klart.
§10
Domare:
Fem aspiranter klara för praktiska prov.
En st. har fått ut teoriböcker.
En ny aspirant godkänd av styrelsen.
Domarlistan på hemsidan är den domarlista som gäller.

§11
Sponsorer:
Julkort kommer att skickas ut till samtliga sponsorer.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:

§13
Återemitterade ärenden:

§14
Inkomna skrivelser:
Stövarfullmäktige kommer att gå av stapeln 1-2 Juni i Upplands Väsby.
§15
Redaktörens punkt:
Inget att rapportera.

§15a
Artiklar till stövaren:
Klara och inskickade.

§16
Övrigt:
Klubbträff ev. 17 Maj.

-Dagens status från valberedningen:

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:

-Motioner:
Inga motioner.

§17
Nästa möte:
15 Jan, Vrigstads Världshus, kl. 19.00 samling 18.30 med fika.

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed dagens möte.
Ordförande: Cenneth Quick Justerare: