Lördagen 15/9
Träffades domare från jönköpingstrakten,
Hans Thelin ordnade marken Bergshult utanför LEKERYD Anders Fröjd stod som hundförare, hunden fick inte ihop några längre drevtider,
Dagen avslutades med genomgång av regler bedömnings punkter och korvgrillning, som vanligt mycket trevligt i detta gäng.

Deltagare
Gunnar Svahn
Bengt Thörn
Thomas Larsson
Hans Thelin
Nichlas Ögren
Bengt LjungbergGunnars Svahn