Vi var nio morgonpigga domare som mötte upp i Klappa på Todd Martinssons jaktmarker, vi hade otur med vädret varmt och snustorrt i terängen. Bengt Ljungberg hade sina två hamilton som vi släppte var för sej, tog ganska länge innan dom fick slag att jobba med, men bägge hundarna reste till slut hare, tyvärr sprang hararna mest på asfalts väg med korta repriser som följd men ändå tre observationer av haren för den ena hunden. Efter koppling korvgrillning och bedömning av dreven med poängsättning och lite information om drevprovsreglerna.
Vid pennan Bo Hagelvik

Domardag Klappa 1

Domardag Klappa 2