Domardagen genomfördes den 22/9 i hela vårt verksamhetsområde för att kalibrera våra domare och för trevlig samvaro. 

Nedan bild från Jönköpingstrakten.

Här är styrkan samlad för genomgång och utspisning efter en stundom blöt dag i skogen. Fv ser vi Wåge Fred, Ossi Wäisänen, Bengt Thörn,Mikael Karlström,Bo Eklund,Jan Green och Hans Wangström . Vid pennan TL

domardagen1