Det är av vikt för våra stövarraser att få så många individer som möjligt bedömda både exteriört och jaktligt! Vi vill ju genom vårt avelsarbete få fram hundar som är både hållbara och har bra jaktliga egenskaper. Det enda sättet att utvärdera det på är att få det dokumenterat genom att få hunden exteriört bedömd på utställning och att starta på jaktprov. Det är bara då vi kan få en helhetsbild över raserna i stort.

Snart stundar Åsedautställningen! Vill önska alla varmt välkomna till Åseda Folkets Park söndagen den 18/8. Anmälningstiden går ut den 7/8. Är du osäker på hur detta med utställningar går till, vilken klass du ska anmäla i o s v får du mycket gärna ringa till oss så berättar vi mer. Har du svårt att gå i ringen med din hund så erbjuder vi oss att hjälpa till att visa upp hunden åt dig. Säg gärna till vid anmälan men det går också bra när du kommer på morgonen till utställningen. Vi har folk på plats som är vana att ställa ut hundar. Innan bedömningen börjar på morgonen hjälper jag gärna till med både praktiska och muntliga tips om hur du bäst visar din hund för domaren. Under bedömningen sitter jag i ringen som ringsekreterare och då har jag inte den möjligheten. Vi vill så långt möjligt ta bort alla hinder som gör att du inte ställer ut din hund.

Åsedautställningen är alltid lite speciell då den ligger i tid bara några få dagar innan första släpp. Alla går med den där härliga känslan som infinner sig inför varje ny jaktsäsong! Själv har jag en liten hamiltonkille på fem månader nu och då är det extra spännande att se vad som händer under denna säsong. Tankar på hur han kommer att ha utvecklats när säsongen är slut, vilka egenskaper han kommer att visa sig ha i skogen och som utvecklas allt efter som mm.

Passa på att komma till Åseda den 18/8 även du som inte har någon hund att ställa ut! Det är roligt att träffa mycket stövarfolk och dryfta sina tankar med och att titta på alla dessa olika individer av våra älskade stövare.

Jag hoppas få möta många av er där!

Karin Åström

Extra information