2019-01-09--10 Värnamoprovet Kataloger

Nu ligger katalogerna ute på Värnamoprovet Elitklass och Öppenklass. Dom ligger under "Jaktprov" "Värnamoprovet".

/Bo Titusson