Eksjöprovet.

Eksjöprovet 2017

Årets prov i likhet med förra året, ej internationell status, varför vi i egentlig mening, inte kan kora en segrare. Men resultatmässigt bästa hund går ju bra.

Ep

I mitten av bild, provets bästa hund AXEMMY´S HILDA, med ägaren Lars-Ove Fritz Ulrika.

Till vänster, näst bästa hund, SÖPÖ och ägaren Magne Böe, Norge.

Till höger, 3,e bästa hund, OE WILMA och ägaren Thomas Nordby, Norge.

Allt kan bli bättre och det kan gå sämre, men sammantaget några reflektioner.

Vi tycker att det var fantastiskt roligt, att den bästa hunden blev en Luzernstövare, finnarna behöver konkurrens!

Lika roligt är det att två Smålänningar bjuder upp till kamp och presterar två elitettor.

Intresset för provet var stort, anmälningarna kom i en strid ström och om inte om hade funnits, hade vi haft 50 hundar till start. Nu blev det inte så, löp, skador, och sjukdom minskade anmälningarna efterhand, detta fortsatte sedan även under provet, med tillägg "Utslagningar" Men när katalogen trycktes så blev det 41 st. En klar ökning jämfört med de senaste åren.

Det är mycket att hålla ihop, för provorganisationen, när även provrutor och funktionärer, får förhinder av olika anledningar från utgångsläget. Men allt löses, tack vare flexibla funktionärer, dvs domare och vägvisare! Även om man inte har haft möjligheten att ställa upp, har man ändå gjort allt, för att vi i organisationen, skall kunna klara av det, all heder!

Till alla domare, markupplåtare, vägvisare, TACK! Ni är de viktiga kuggarna som gör detta möjligt! Tillsammans har vi gjort detta! Hoppas att ni verkligen känner detta!