Domardag i trakten av Växjö 26.augusti 2017

Deltog tillsamans med ett femtontal likasinnade i denna "domaredag" som med vanlig bravur leddes och genomfördes av våra länsansvariga i G län, Bengt Lindell och Johan Frisk. "Bille" Nilsson hade välvilligt ställt sina två finskor till vårt förfogande. Markerna kring Heda är roliga att vara i. Hararna verkar sitta hyfsat tätt och dreven är, som regel, lätta att följa. Efter ett snabbt upptag och sedan ett synnerligen pedagogiskt genomfört drev kunde vi samlas vid Heda Jaktklubbs stuga för kollegiala överläggningar. Vi kunde konstatera att det inte är så förfärligt mycket nytt under solen även med våra reviderade jaktprovsregler. Men lite träning i att verkligen läsa reglerna och fylla i de nya skogsprotokollen skadar sannerligen inte. Vi var också rörande överens om att det är bra att vi i regelboken uppmanas att använda våra tillåtna tekniska hjälpmedel. Men vi var lika överens om att det fortfarande är helt avgörande för rättvis och säker bedömning av hundens prestationer att den gode domaren verkligen hänger på drevet och inte bara hör utan också ser hunden i arbete! Att hela dagen ha sätesmuskeln på ryggsäcken och därifrån enbart stirra in i GPS-ens display duger inte! Jag tror att detta blir precis så bra som vi själva gör det till. Stort tack till alla som var där och ett särskilt tack till dagens arrangörer!

Cenneth Q

Ordf Små Stkl