2017 Klubbuttagning 1 Resultat

Nu ligger komplett resultatlista och jaktprovsprotokoll från klubbuttagning 1 ute under "Jaktprov" "Klubbuttagning 1".

/Gunnar Pettersson, Bo Titusson