STÖVARFULLMÄKTIGE 2018

Nyss hemkommen från denna begivenhet. Tyck inte synd om vare sig mej, Janne B, Agne P eller Björn M! Vi hade det bra med både resa, boende och samvaro. De mandat som vi fått av vårt årsmöte i Vrigstad lyckades vi till 100% framföra och få gehör för. Alla(mer eller mindre) begåvade motioner som på något sätt berörde de nyligen reviderade jaktprovsreglerna avslogs eller hänvisades med varma händer till den arbetsgrupp (under ledning av Göran Johansson och där bl a Janne B ingår) som ska fortsätta med arbetet för våra jaktprovsregler fram till nästa gång, dvs år 2022. Svenska Stövarklubbens IT-ansvarige, Andreas Johansson, redovisade arbetsläget med vårt nya IT-baserade rapporteringssystem mm och lovade att vi ska ha ett system värt namnet nu till hösten. "F-n tro´t sa ällingen!" Men vi har ju vår egen Bo Titusson i den referensgrupp som ska ta fram bl a våra  kravspecificeringar så jag är inte alltför orolig. Det som ser jobbigt ut nu en tid framöver är att "allas vår Uno" på Svenska Stövarklubbens kansli slutar. Detta innebär att vi får en försvagad "stabsfunktion" när det gäller "daglig underhandsinformation och snabbservice" från SvStkl. Inte så bra och måste åtgärdas inom hygglig närtid. Vi har en del att fundera över när det gäller vår framtida stövarorganisation och dess ledning. Det är, naturligtvis, inte optimalt för en central klubbledning (Svenska Stövarklubben) att ha 26(!!!) direkt underställda enheter att leda. (19 lokalklubbar och 7 rasföreningar!) Men så länge man är överens om att man är överens om problemen så finns det hopp om en acceptabel lösning. Nu ska vi ha vårt eget styrelsemöte i Vrigstad den 18/6 och då ska vi analysera situationen och se om vi behöver styra om något i förthållande till vad vi beslutade om redan på årsmötet i Vrigstad den 7/4. På kort sikt (= närmaste året) har Du som medlem i Smålands Stövarklubb inget att oroa Dej över. Lev väl i värmen och klaga inte alltför dj.....t över vädret! Det kommer andra tider!

Cenneth Q

Ordf Små Stkl

Extra information