Årsmötet 2019

Årsmötet genomfördes i Öja och Gransholm den 6/4. Det blev ett mycket bra årsmöte där vi kunde konstatera att klubben genomfört ett av sina bästa år i modern tid. Du får mera information om årsmötet så snart protokollet blir klart och utlagt här på vår hemsida. Undertecknad omvaldes som klubbens ordförande för 2019 - 20. Tack för visat förtroende. Lovar göra mitt bästa.

Cenneth Quick

Extra information