Verksamhetsplan 2017 - 2018

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SMÅLANDS STÖVARKLUBB 2017 – 2018

MÅLET är att nå de målsättningar som anges i vårt Policydokument inom respektive verksamhetsområden.

Detta innebär bland annat att prioritera så att vi kan

-          utveckla och uppmuntra jakt med klövdjursrena stövare bl a genom klubbledda inbjudningsjakter med stövare och Stövarjaktens Dag inom alla tre smålandslänen

-          utveckla klubbens medlemsvård och medlemskadern mot att inte få årligt ”nettotapp” av medlemmar

-          vidmakthålla minst 6 jaktprov i elitklass dvs Klubbuttagning2, Högsby, Kosta, Värnamo, Eksjö och Smålandsräven

-          vidmakthålla våra utställningar i Värnamo, Eksjö och Åseda

-          vidmakthålla och ev utveckla klubbens monter i Elmia 2017

-          implementera de reviderade jaktprovsreglerna och kompletteringsutbilda domarkadern så att alla våra domare är godkända att döma vid jaktprov som startar hösten 2017

-          vidmakthålla den kompletteringsutbildade domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot 10% av medlemskadern

-          utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan klubbledning, sponsorer och medlemmar

-          påbörja förberedelserna för att arrangera Har-SM 2018

-          vidmakthålla klubbekonomin på minst 0-resultat för året

-        

-         Domare och utbildning.

-        

-          Under första delen av verksamhetsåret kommer utbildning i de reviderade jaktprovsreglerna att genomföras för samtliga domare i klubben.

-          Dessa utbildning kommer att förläggas på fyra olika platser inom vårt område för att minimera avstånden i möjligaste mån.

-          Deltagande i någon av dessa genomgångar är obligatoriskt för att kunna fortsätta som domare.

-          Under året kommer det även ske en satsning för att rekrytera nya domare till klubben,

-          så om du känner till någon lämplig kandidat, så hör av dig till undertecknad.

-         

-          Domaransvarig

-          Hans Norberg

-         

 

VERKSAMHETER I TIDSFÖLJD

2017                                                                              

April                                                                              

8, Årsmöte 2016 – 2017 på Stabygård

 Konstituerande styrelsemöte

Domarutbildningar

18 Nässjö

20 Emmaboda

24 Växjö

27 Hultsfred

22, Utställning Värnamo

Maj

15 Styrelsemöte

25-27     Elmia Jönköping

27, Utställning Eksjö

Årsboken kommer ut

Juni

1, Klubbträff i Växjö

Augusti

Styrelsemöte

13, Klubbträff, Budkavel- Skytte, Slättingebygd, Nybro

20, Utställning Åseda

26, Domarkonferens i skogen

September

16, Domarkonferens i skogen

23, Klubbuttagning 1

Styrelsemöte

Oktober

2,3, Klubbuttagning 2

17,18, DM

26,27, Har-SM

Styrelsemöte

November

13,14, Högsby-provet

December

Stövarjaktens Dag

Styrelsemöte

11, 12, Kosta-provet

2018

Januari

11,12, Värnamoprovet

Styrelsemöte

13, Tjejjakten

20, Klubbuttagning 1, del 1 (nytt) till jaktåret 2018-2019

Februari

Klubbledda jakter med stövare i Småland

3,4, Eksjöprovet

17,18, Räv-SM

24,25, Smålandsräven

Mars

Styrelsemöte

April

Årsmöte i Vrigstad