Extra Fullmäktige

Härmed kallas samtliga fullmäktigedelegater till ett 

ett extra Stövarfullmäktige måndag den 4 september kl.19.00

Mötet hålls digitalt och länk kommer att skickas ut separat.

 

 

Extra information