Det digitala stövarfullmäktige som avbröts den 30.augusti återupptogs och slutfördes under kvällen den 10.november. Resultatet blev bra och i allt väsentligt precis så som vi ville att det skule bli. Det majoritetsbeslut om visat missnöje med och misstroende mot den  avgångna styrelsen när det gäller sättet att genomföra de verksamheter som majoriteten ansåg vara vitala för året 2019  korrigerades så tillvida att  styrelsen beviljades ansvarfrihet för 2019. Juridiskt och föreningstekniskt mm innebär det (enligt SKK juridiska ombud) att den inte har ett eftermäle att ha gjort sig skyldig till något som helst kriminellt, olagligt eller ha överträtt sina befogenheter. Detta är viktigt, rättvist och bra! Det var  inte heller något i majoritetens "missnöjesbeslut" som påstods om sådant utan kritiken handlade ju om allt det som borde blivit gjort men som aldrig blev av. Korrigeringen av majoritetsbeslutet innebär också att den nya styrelsen helt och fullt kan ägna sig åt framtiden och behöver inte spilla krut på att gräva i "historien".  Bra!

När valberedningen under ledning av vår egen Mikael Pettersson presenterade sina förslag till ny ordförande och en helt ny styrelse valdes samtliga enhälligt och med acklamation. Fantastiskt bra jobb av valberedningen! Den nya styrelsen är geografiskt väl spridd inom Sverige och det kvinnliga inslaget har ökat från tidigare 1 av 9 till 3 av 9. Bra!  Vår egen Thomas Larsson är en av de 9. Bra!  Svenska Stövarklubben nye ordförande heter Rolf Karlsson och är från Dalarna. Nu gäller för oss alla att blicka framåt och ge den nya styrelsen arbetsro och allt det stöd och den uppmuntran den behöver!

Känns skönt att interimsstyrelsen kunde upplösas. De senaste månaderna har varit slitsamma, i flera fall rent plågsamma men också uppmuntrande såväl mentalt som fysiskt. Det ska bli skönt att få återgå till en någorlunda normal tillvaro igen och ägna stövarkrafterna enbart åt Småland!

Cenneth Quick

Din Ordf

 

Extra information