Här nedan följer startlista inför Klubbmästerskap/Klubbuttagning till DM 25-26/9-21.

Luz Axemmy´s Putte ägare Jonas Söderblom

Ham Goldrevs Dimma ägare Johan Kjell

Fin Hagalidens Iris ägare Joakim Andersson

Ham Harakrökens Atena ägare Per-Gunnar Solberg

Ham Hjälmsereds Atos ägare Bo Titusson

Fin Ismans Liisa ägare Christer Henningsson

Ham Kärnträffens Goa ägare Per-Ingvar Persson

Ham Spjutvikens Carat ägare Karin Åström

Fin Wemboö Eila ägare Bileam Nilsson

Vi träffas för domarkonferens i Näshult torsdag den 2 september kl 18.00. Vi tänker gå igenom förslagen till de nya reglerna och rapporterings systemet. För mer info kontakta Ola Svebeck 0732-708445. 

Välkomna // Jaktprovsansvarige Bjarne Engström

Lördagen den 28/8 alternativt 11/9 inbjudes alla domare och aspiranter till domarkonferens i skogen. Ett bra sätt att friska upp minnet inför jaktprovssäsongen.

Även i år har vi valt att lägga dessa dagar i mitten av september på de flesta platserna, för att ev. få bättre drevförhållande, samt bättre tränade hundar. 

Anmälan och information till konferensen gör du till följande.

 28/8

Lenhovda-Åseda-Växjö-Tingsryd.

Bengt Lindell 0470-638 33, 070-6663833

11/9

Nässjö-Tranås-Eksjö-Värnamo-Gislaved.

Karin Åström 070-2086186.

Jönköping-Gränna

Gunnar Svahn 070-4224486.

Öland-Emmaboda-Nybro.

Mikael Petersson 0481-250 41, 070-2834151.

Agne Pettersson 070-2834152

Oskarshamn-Hultsfred- Vimmerby-Västervik.

P-G Solberg 0495-630 47, 070-3327811.

Sävsjö-Vetlanda.

Bo Hagelvik 0382-207 37, 070-3478240.

// Domaransvarig: Hans Norberg

 

Stövarbröderna Petterssons vandringspris!
Den årliga skyttedagen då vi skjuter om "Stövarbröderna Petterssons vandringspris" kommer i år att arrangeras på Bodaforsortens jaktvårdsförenings skjutbana i Guthult. Detta arrangemang äger rum torsdag den 26 augusti med start kl. 17.30, sista starttid är 18.45 Vi kommer att skjuta på markmål och lerduvor och efteråt bjudas på fika. För fikats skull vill vi veta om hur många som kommer.
Anmälan till: Gunnar 0708556370, Lars 0709281476
Välkommen för starten på stövarsäsongen!
Vägbeskrivning: Skjutbanan ligger vid länsväg 830 mellan Bodafors och Möcklamo, länsvag 128. Karta och koordinater kommer.

Nu är det tid för anmälan till Domardagen i skogen den 28/8 detta gäller för Växjö – Åseda-Lenhovda - Tingsryd . Anmälan till Bengt Lindell tel 070-6663833

Snart dags för Utställning och då kanske det behövs lite Ringträning innan.
Vi träffas Måndagen 9 Aug Kl 18.00 i Notteryd ( samma plats som Lydnads kursen )
Vid frågor kontakta Bengt 0706 663833 el. Anna-Karin 0702 321193

Kallelse till årsmötesförhandlingar för 2021


Smålands Stövarklubb inbjuder medlemmar till årsmöte 2021-08-29 i Åseda Folkets Park.

Program
14.00 Vi möts upp inne på Rotundan med egna stolar och eget fika.
15.00 Årsmötesförhandlingar.
Anmälan till mötet görs till vår medlemsansvarige Björn Malmgren: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller mobiltfn 070-5212491 senast den 25. augusti.

Åsedaparken

Dagordning för årsmötesförhandlingar, Smålands Stövarklubb 2021-08-29

Dagordning för årsmötesförhandlingar, Smålands Stövarklubb 2021-08-29
1. Mötets öppnande.
2. Parentation över avlidna medlemmar under året.
3. Justering av röstlängd.
4. Val av mötesordförande.
5. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid mötet.
7. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
8. Godkännande av dagordningen.
9. Föredragning av årsberättelserna för 2019, se årsbok sid 16-30, för 2020, se årsbok sid 14-26 med balans- och resultaträkning för respektive år
10. Föredragning av revisionsberättelser för 2019 och 2020, se årsböcker.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning.
12. Beslut om resultatdisposition.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan se årsbok sid 30-33.
15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
16. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
17. Motioner till Stövarfullmäktige.
18. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, se bilaga 1.
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
20. Val av valberedning.
21. Beslut om omedelbar justering av punkterna 18, 19 och 20.
22. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som senast den 20/1 anmälts till styrelsen.
23. Förtjänsttecken och hedersplaketter.
24. Raketenlotteriet.
25. Mötet avslutas.
-Avtackningar.

Valberedningens förslag

Förslag till ny styrelse i Smålands stövarklubb 2021-2022


Ordförande Bengt Ljungberg nyval 1 år Bor, 070-2836588

Vice ordförande Bjarne Engström omval 3 år

Sekreterare Roger Nilsson omval 2 år

Kassör Agne Pettersson vald till 2022

Styrelsemedlem. Stefan Johansson omval 3 år

Anna Lindborg vald till 2022

Anders Karlsson nyval 3 år Färjestaden,070-5538780

Hans Norberg vald till 2022

Per-Gunnar Solberg nyval 3 år Vena, 070-3327811

Styrelsesuppl. Ulf Sivberg nyval 3 år Vederslöv, 070-3641380

Anders Kristiansson omval 3 år

Revisorer Yngve Isacsson omval 1 år

Dennis Liljeberg nyval 1 år Emmaboda, 070-8202912

Revisorssuppl. Ove Eriksson omval 1 år

Kjell Rotzén omval 1 år

Valberedning Roland Johansson vill vara kvar

Kjell Larsson vill vara kvar

Sammankallande Klas Sandberg avböjer omval

ÄNDRING 2021-02-23!!

Årsmötet planeras fortfarande att genomföras som ett fysiskt möte antingen inomhus eller utomhus. Just nu verkar det inte genomförbart som vi först hoppats. Det vill säga den 10.april.

Vi planerar nu om till ett fysiskt möte inomhus eller utomhus i slutet av maj eller juni 2021.
Om pandemins restriktioner fortfarande hindrar detta så är planerna att i det längsta ändå försöka få till stånd ett fysiskt möte men vid senare tidpunkt.
Alternativet är då någon lämplig lördag eller söndag i augusti.
Om även detta visar sig vara omöjligt kommer vi att tvingas till ett digitalt årsmöte.


För att kunna förbereda och genomföra digitalt årsmöte är det helt nödvändigt att så många som möjligt av klubbens medlemmar snarast skriver in sin aktuella kontaktinformation via länken på vår hemsida. Klicka här.


Information om vilket alternativ som ska genomföras och spikat datum med starttid och plats kommer att annonseras via hemsidan www.smstk.se.

Väl mött!
För styrelsen i Smålands Stövarklubb
Cenneth Quick
Ordf

ÄNDRING 2021-02-23!!

Årsmötet planeras fortfarande att genomföras som ett fysiskt möte antingen inomhus eller utomhus. Just nu verkar det inte genomförbart som vi först hoppats. Det vill säga den 10.april.

Vi planerar nu om till ett fysiskt möte inomhus eller utomhus i slutet av maj eller juni 2021.
Om pandemins restriktioner fortfarande hindrar detta så är planerna att i det längsta ändå försöka få till stånd ett fysiskt möte men vid senare tidpunkt.
Alternativet är då någon lämplig lördag eller söndag i augusti.
Om även detta visar sig vara omöjligt kommer vi att tvingas till ett digitalt årsmöte.


För att kunna förbereda och genomföra digitalt årsmöte är det helt nödvändigt att så många som möjligt av klubbens medlemmar snarast skriver in sin aktuella kontaktinformation via länken på vår hemsida. Klicka här.


Information om vilket alternativ som ska genomföras och spikat datum med starttid och plats kommer att annonseras via hemsidan www.smstk.se.

Väl mött!
För styrelsen i Smålands Stövarklubb
Cenneth Quick
Ordf

Diplom

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till ALLA som bidragit i årets upplaga. Vi trodde väl inte riktigt på det om ärligheten ska fram men det bevisades en motsats utav er alla! Kassören för Smålands Stövarklubb meddelade igår kväll att 51 558:- inkommit på Barncancerjaktens swish vilket är helt fantastiskt utifrån förutsättningarna som har varit! Vi vet inte exakt hur många jägare som har varit ut totalt men en bra måttstock och gissning kan vara de 285 Swishar som kommit in.
Det utlovades också en chans till fina prylar till några lyckliga utav alla er som bidragit på swish. De 12 lyckliga personerna kommer inom kort att få ett SMS med ett grattis och lite praktiskt kring hur man hämtar sin vinst!
Nu ger vi Covid-19 på käften, fortsätter vår gemensamma kamp mot skitsjukdomen cancer och toppar nästa säsong till att bli en "All time high"
Än en gång ett stort tack till ALLA, Ni gör en fantastisk skillnad!!

Johan Frisk och arbetsgruppen för Barncancerjakten

Extra information