Göte Johanssons vandringspris tilldelas den schillerstövare som för året har högsta poäng på jaktprov. Årets inteckning går till Törmarkens Mysan SE46299/2017 ägare Mikael Johansson, Holmsjö. Uppfödare är Klas Törmark, Törmarkens kennel.
Mysan, eller ”Idun” som hon kallas hemma, erövrade i december 1:a pris på REkl-prov med 120+51 och 95+54. Drevdjur båda dagarna var hare.
Med 1 ökl 120+51 (på räv), två rr-diplom och VG jaktklass på utställning har Mysan meriterat sig för SE JCh. Alla provdagar har gått på barmark.

Mysan tillhör de stövare som driver både hare och räv. Hennes öppenklass-etta togs på räv. Fördelningen av drev på de olika djurslagen varierar över säsongen. I början av jakttiden med gott om såväl unghare som ungräv blir cirka två av tre upptag på hare. Under senhösten och fram till jul ökar andelen hardrev. På nyåret när rävarna är mycket i rörelse under parningstiden ökar åter rävdreven. Sett över längre tid, från unghundstiden till nu, har nog harintresset ökat.
/Dennis Liljeberg

Mysanvpr2

Konstituerande styrelsemöte 2024-04-13 för Smålands Stövarklubb, Villa Gransholm

Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb 2024-04-13

Motioner samt först Smstk:s styrelses förslag till årsmötet.

Till motionerna!

Dagordning för årsmötesförhandlingar, Smålands Stövarklubb 2024-04-13
1. Mötets öppnande.
2. Parentation över avlidna medlemmar under året.
3. Justering av röstlängd.
4. Val av mötesordförande.
5. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid mötet.
7. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
8. Godkännande av dagordningen.
9. Föredragning av årsberättelserna för 2023, med balans- och resultaträkning.
10. Föredragning av revisionsberättelser för 2023.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning.
12. Beslut om resultatdisposition.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024-2025.
15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
16. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
17. Motioner till Stövarfullmäktige.
18. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, se bilaga 1.
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
20. Val av valberedning.
21. Beslut om omedelbar justering av punkterna 18, 19 och 20.
22. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som senast den 20/1 anmälts till styrelsen.
23. Förtjänsttecken och hedersplaketter.
24. Raketenlotteriet.
25. Mötet avslutas.
-Avtackningar.

 

Stövarjakt för Barncancerfonden

Under februari månad anordnades ett flertal jakter till förmån för Barncancerfonden på olika platser i Kronobergs län. Den ”stora” samlingen gick av stapeln den 11 februari då 16 jaktlag i den östra delen av länet samlades för jakt och trevlig samvaro. I detta evenemang deltog 205 jägare samt 20 ungdomar utan bössa, förhoppningsvis framtidens stövarjägare.

Skärmklipp 2 

Hemmesjö-Billa jaktlag med hundförare Magnus Frisk
Man lyckades samla in 130 000:- denna dag, troligtvis blir summan något större då jakter också anordnades vid andra tillfällen. Nytt för i år är att inbetalningen swishas direkt till ett konto hos Barncancerfonden och detta kanske inte alla jaktlag har kännedom om.

Skärmklipp0549

Full pott hos Canada jaktlag, Sävsjöström
Förhoppningen är att detta evenemang kommer att fortleva och inte bara göra en insats för forskningen utan även förhoppningsvis värva nya stövarjägare.

Smålandsräven 2024-17--18 slutresultat

Smålandstäven 2024-02-17 resultat dag 1

Smålandsräven 2024-02-17--18 Startlista

20240204 181627MOSTUGAN BRITTA   EKENÄSHÖJDENS BREXIT   GOLDREVS EDDA

Stort grattis ägare till pristagarna! Bo Dowert, Hans Wangström och Tommy Blomqvist.

Detta år var kanske de svåraste väderleksförhållandena som varit på många år och resultaten rent generellt inte lika strålande som det brukar vara på Eksjöprovet. Destå starkare att klara av att få till elitettor av hundarna! Hundarna hade det kämpigt både med att ta upp såväl som att få till långa drevrepriser. 

420718634 260943390368171 1639784091101625251 n

Kommittèn för provet har skött sig exemplariskt, Bo och Anna får representera dessa på bilden ovan men ett stort tack till samtliga som jobbat med provet.

Vill också sända ett tack till alla domare, markägare, sponsorer, direktrapporterare och vägvisare som gör provet. möjligt att genomföra. Ni är guld värda!

421003253 1153576716021117 1333628774080792473 n

Stolt segrare 2024 Ekenäshöjdens Brexit.  

/Bengt Ljungberg

Eksjöprovet 2024-02-03--04 Slutresultat

/Bo Titusson

Extra information