2011 – 2012 blev ett bra år för klubben. Planerade aktiviteter har kunnat genomföras. Utställningarna blev anständigt besökta och utmärkt genomförda.

Jaktproven började med lite klena resultat i höstens genomdränkta marker men tog sig i takt med kyla och snö. Och Eksjöprovet trotsade det mesta! Proffsigt genomfört trots svinaktig kyla men med extremt goda resultat. Även ”Smålandsräven” blev utmärkt med en blott 22 månader gammal finnhane som visade de mera ärrade veteranerna var skåpet skall stå.

Ekonomin var ansträngd redan då året började. Det har varit nödvändigt att vidta åtgärder för att långsiktigt vända till positiva siffror. Vi har tvingats höja årsavgiften med en styv 50-lapp till 375:-/år. Vi har, genom Gunnar Petterssons ihärdiga arbete, fått fart på ett halvt dussin hundfoderdepåer som ger även klubben ett ekonomiskt tillskott. Depåerna ligger alla i Jönköpings län. Hoppas vi kan hitta lika många depåföreståndare i de andra länen inom vårt område. De skulle verkligen behövas! Har Du möjlighet – hör av Dej till Gunnar!

Vi har satt bra fart på att ytterligare strukturera och utveckla vår sponsorverksamhet. Det finns så mycket ”muskler” i våra led att det definitivt ska kunna gå att öka våra sponsorintäkter. Alf Beijer och Hans Lundborg håller i trådarna och gör det bra men vill ha mycket mera draghjälp från er medlemmar var ni än är bland ”herresäten och backstugor”.

PR-verksamheter är viktiga. ”Syns vi inte – finns vi inte”. Vi syntes verkligen i vår monter på ELMIA. Heder åt Gunnar Pettersson och nätverket kring honom i detta stycke!

Vi har agerat tidigt och tydligt i frågan om rovdjursutvecklingen i Sverige och Norden. Vår anmodan i frågan till Svenska Stövarklubben har mottagits positivt och åtgärdats på just det sätt som vi ville. Nu är frågan lyft till regeringsnivå och där hör den hemma tills vi ser att vi står inför ett totalt misslyckande. Detta får inte hindra oss som enskilda medlemmar att ge uttryck för våra åsikter. Den 24 mars är det en stort upplagd manifestation i Växjö. Vill Du inte enbart vara en ”kvirrare i det tysta” så är det en god möjlighet att delta där. Flera medlemmar har hört av sig till mig i frågan, bl a Tomie Carlsson och engagemanget värmer.

En av klurigheterna i en klubb som vår är hur man ska kunna skapa en känsla av ”klubbanda”. Vi är nästan 1000 medlemmar. Vi är spridda över ett stort geografiskt område. Det är hart när omöjligt att tänka sig att samla alla på en plats samtidigt för att informera och kommunicera med varandra. Vi måste söka andra vägar. Hemsidan är en absolut grundförutsättning för att nå ut till många. Den fungerar just nu på ett acceptabelt sätt men måste, på sikt, bli både bättre och mera lättillgänglig för ömsesidig information och kommunikation. Med Stefan Johansson i spetsen jobbas det rejält för att vår nya hemsida ska få just den funktionen och kapaciteten. Arbetet har, dessvärre, kantats av plågsamma incidenter som fördröjt öppningen. Nu står hoppet till att kunna presentera den på årsmötet och ha den i full gång under 2012 – 2013. Jag har försökt att komplettera informationen under året genom att ta chansen att informera om pågående, löpande och kommande verksamheter under jaktprovens ”jägarmiddagar” i Högsby, Kosta och Eksjö. Jag har förstått att detta varit uppskattat men det blir ju ändå ”en piss i Missisippi” eftersom det är max ca 100-talet som nås där varje gång och kanske även till en del samma åhörare. Får väl hoppas på att ”djungeltelegrafen” ger effekt ute i bygderna. Den har ju fungerat väl i andra sammanhang, eller….?

Vi har haft en arbetsgrupp, under ledning av Janne Berg, som slitit mycket med projektet ”Gemensamma drevprovsregler för samtliga drivande raser i Sverige”. Vår grupp har gjort ett gediget och beaktansvärt arbete. Gensvaret från projektledningsgruppen har varit näst intill noll. Därför beslöt styrelsen efter remissomgång 2 att säga nej till fortsatt arbete med projektet och i stället föreslå att fortsatta ansträngningar ska läggas på att undersöka om det finns förutsättningar för ”gemensamma reglementen (motsv) för stövarraserna i Norden”. Glädjande nog har det kommit meddelande från Svenska Stövarklubben att projektet avbryts och att fortsatt arbete ska ha just den inriktning som vi föreslagit.

Ett tiotal motioner har varit föremål för styrelsens granskning under året. En handlar om den (eviga?) frågan om rättvisa mellan har- och rävhundar vid tävlingar. En annan handlar om möjligheter till rörliga prov i elitklass mht rovdjursförekomst och/eller skiftande klimatförhållanden. Samtliga motioner kommer att tas upp på vårt (90:e!!!) årsmöte i Vrigstad den 14 april. Enbart motionerna kan vara en god anledning till att närvara vid årsmötet!

Klubbens årsmöte är en viktig grej. Kontroll av styrelsens sätt att sköta ålagda uppgifter, social samvaro och bra information parad med god mat och dryck mm. Det är där Du som medlem har möjlighet att göra Din röst hörd och få igenom Dina åsikter. Har Du gått och muttrat på vedbacken med knuten näve i byxfickan eller spritt Din ilska till alla som orkat/velat höra på så är det här Du kan träda fram i full frihet inför flera åhörare än ”hemma på roten”. Här får Du dessutom höra vad andra tycker. Hoppas vi blir många som tar oss till Vrigstad den 14 april!

Hur klubbledningen kommer att se ut efter årsmötet återstår att se. Men redan nu måste den sittande styrelsen blicka framåt mot 2012 – 2013. Vi har två tämligen maktpåliggande uppgifter att genomföra, förutom vårt ”ordinarie” årsprogram. Till hösten ska vi arrangera Nordiska Mästerskapen för stövare och i februari 2013 står vi som värdar och arrangörer av ”Räv-SM”. Mycket organisationsarbete och stor sponsorjakt. Känner Du att Du kan bidra till dessa evenemang så hör av Dej till oss i styrelsen så fort Du kan. Alla goda krafter är välkomna!

Jag har varit ute bland stövarjägare ganska mycket under året som gått. Har fått ett mycket gott intryck av verksamheterna varthän jag än kommit. Så många, oftast helt ideellt, arbetande medlemmar vi har! Så många ambitiösa och kunniga stövarjägare det finns! Helt makalöst! När vi nu ska genomlida denna (jaktligt sett!) mörka tid vi har framför oss till 21.augusti så ser jag, trots allt, minst två ljuspunkter som vi kan använda denna kvalmiga tid till. Jag har upplevt ett antal kamrater med besvikna miner efter bomskott på hare men framför allt räv (Mickel kommer kanske lite mera oväntat och fortare?). Har ibland kunnat titta på deras vapen. Som gammal militär och ”vapenknodd” är jag ju miljöskadad. Jösses vad mycket konstigt skrot det bärs på. Pipborrningar, kolvlängder, kolvhöjder, skränkningar, hagel-storlekar mm! Kanske kan tiden användas till att förbättra både vapen och skjutförmåga? Det är ju faktiskt så att stövarjägare sällan är särskilt skjutglada. Då är det ju ännu viktigare att det ”tar rätt” när vi väl trycker av. Gör som det stod i folkskolans gamla svenska grammatik: ”Besök Din lokala skytteförening! Skjut av hjärtans lust och träffa glada kamrater!” Har Du dessförinnan låtit någon duktig ”vapenguru” kolla och eventuellt rättat till ”gamla Bettan” så går Du en tryggare och roligare säsong till mötes.

Den andra ljuspunkten att syssla med är stövarna. Handen på hjärtat! Lydnaden? Skulle önska att alla den 21. Augusti hade nått minst nivån för lydnad som fordras för 4 poäng enligt SvStk ”Jaktprovsregler och jaktprovsanvisningar”. Dvs : ”Hunden kan kallas in från sök eller arbete på slag eller längre tappt utom synhåll från föraren.”

Känner faktiskt att svårmodet lättar samtidigt som jag skrivit dessa rader. Jösses! Ska jag själv hinna med både övningsskytte och utvecklad lydnadsträning med ungtiken samtidigt som det ska fångas öring och lax och sänkas en hel drös med puttar för att hålla Alvesta Golfklubbs H65- lag kvar i Div 1? Då blir det ju ont om tid! Dessutom en både spännande och ljus tid på vägen till nästa ”släppedags”!

Hoppas att alla ni andra också hittar ert ljus i tunneln!

Götapetter! Livet leker!

Cenneth

Extra information