Vi kan konstatera att vår skuta seglar på i god fart och med kurs på de mål vi satt upp.

I ett avseende måste vi särskilt hjälpas åt inför framtiden. det gäller hanteringen av den svenska/nordiska rovdjursutvecklingen. Får vi inte stopp på ohämmat "rovdjurskramande"  så blir det nog alltför tufft för stövarjakt i fortsättningen. Åtminstone i former som  vi nu använder. Jag hade till styrelsemötet satt ihop ett förslag till skrivelse i ärendet som skulle nå våra politiker och beslutsfattare på central nivå i Sverige. När vi jämför den med det svar som SKK (med hjälp av, bl a Svenska Stövarklubben, som i sin tur fått sitt underlag bl a från oss) så finner vi att det inte är lönt att sända iväg även vår skrivelse. Risken är att det skulle uppfattas som att "slå in öppna dörrar" eller att det skulle vara "tårta på tårta". Vi har nämligen nästa identiskt samma uppfattning i frågan som SKK mfl.

Nu gäller det i stället att gå på alla de beslutsfattare och politiker som Du känner vare sig de sitter i riksdag eller kommunledningar. Klara ut att Du vill ha besked om deras inställning i god tid för valet 2014. Det Du vill ha besked om är bl a om de ställer upp på detta:

- Beslut om den svenska rovdjursutvecklingen ska tas i Sverige. Av svenskar. Inte i Bryssel av utländska handläggare som tjänsgör "under EU-flagg".

-Det helt avgörande underlaget för beslut om den svenska/nordiska rovdjursurvecklingen ska komma från den del av Sveriges/Nordens befolkning som lever av och har sin näring och sina vitala intressen i de områden där rovdjurenförutsätts uppträda och utvecklas. Inte av olika kategorier människor som lever i områden där de aldrig någonsin behöver riskera att påverkas av rovdjuren eller ta ansvar för sina förslag till beslut.

 - När väl beslut fattas måste de vara mycket väl förankrade hos den del av befolkningen som lever, verkar och har sina vitala intressen i de områden där rovdjuren förutsätts utvecklas. Om så inte blir fallet är det vår bedömning att rovdjuren kommer att ha små möjligheter att utvecklas alls och att motsättningarna mellan "stad och landsbygd" riskerar att få en olycklig utveckling."

Jag kommer att be vår webmaster att sätta in hela mitt förslag till skrivelse på särskild flik på hemsidan (läs hela skrivelsen) så att Du får ytterligare kött på benen  i Ditt lobbyarbete i denna fråga.

Vik inte ner dej nu! Nu gäller det att ta i - annars kan det snart vara bekymmersamt! Rovdjurskramarna är inte många men duktiga på lobby-arbete, att fixa medieutrymme och att finnas som tjänstemän i betydelsefulla statliga verk!

Jobba på och väl mött under stundande stövaräventyr!

Mitt i allt elände - Glöm inte att jaga med stövaren, njut, skyll inte på hunden eller vädret!

Ha roligt!

Cenneth

Extra information