Ekl 2024-01-10/11.

Anmälan senast 2024-01-01 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Kommissarien i respektive län.

F-län Bo Titusson Tel 070-6901931. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
G-län Tore Nilsson Tel 076-8412117 E.post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-län P-G Sohlberg Tel 070-3327811 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Eventuell mat och logi anordnas av hundägaren. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller EklRäv, anmäl hunden! OBS! vid överanmälan kommer lottning att ske.

Krav: Godkänt RR.

Ölandsräven

EKLRäv 2024-01-06/07 samling 2024-01-05

Vid mån av plats kan även hundar på endagars SR prov och Harprov starta.

Anmälan senast 2023-12-20 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Tobias Knutsson mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eller telefon 0702100839 max antal hundar 10 st.

Uppdaterad Startlista Ölandsräven 2023

 

 

Slutresultat 2022

2023-01-07--08 Ölandsräven slutresultat

Viktigt att tänka på vid anmälan till våra fasta Elitprov
Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast på sista anmälningsdagen, efter detta är provet stängt och inga mer anmälningar accepteras.
Anmälan ska helst göras på hundprov där betalning via payson kan göras. (går bra med Bg och Swish också)
Den hundägare som behöver hjälp att anmälan sin hund, kan precis som vanligt ringa till kommisarien för provet, och anmäla senast sista anmälningsdag, betalning görs via Bg eller swish.
Alla som behöver hjälp att anmäla sin hund till våra prov kommer att få det.
Jaktprovsansvarig
Bjarne Engström

Anmäl din hund till Högsbyprovet den 11 och 12 november.
Öppet för hundar som inte tidigare har erhållit 1:a pris Ekl.
Öppet även för hundar i öppen klass i mån av plats.
Obs. sista anmälningsdag 28 oktober.

Anmälan görs helst genom Hundprov, men går också att anmälas till
Hans Norberg 0499-41001, 070-2355199 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Segrare i DM 2019
Det hundar som går vidare från distrikt 4 är Bossmålas Nikko med ägaren Steve Johansson, Östergötand, nästa blir Lunnbackas Smirre med ägaren Anders Krantz, Östergötland. Reserv är Wemboö Eila med ägaren Billeam Nilsson, Småland. Vi säger grattis och lycka till.

Vi var 10 tappra domare och aspiranter som samlades 07:30 på SveaSkogs marker i Hok. Hundförare var Alf och Andreas Beijer med hundarna Mickro och Olle och Bengt Ljungberg med Zack. Vi fick upptag med två av hundarna efter långt slagarbete lite längre fram på morgonen. Det blev två korta drev som fick ligga till grund för bedömningen. Därefter var det korvgrillning och genomgång och poängsättning av hundarna och lite allmän diskussion om drevprov. Bo Hagelvik tackade samtliga för en trevlig förmiddag.

IMG 0456ny

Från och med denna säsong ska alla starter och resultat av jaktprov redovisas digitalt i programmet "Hundprov".

Du hittar länken på högra sidan här på hemsidan eller under Jaktprovs-fliken.

Om du som anmäler din hund för start har tekniska problem med att lägga in eller betala så tar du kontakt med kommisarien för ditt område.

Domare tar också kontakt med kommisarier ifall problem uppstår med redovisningen av provet.

Hur går det till från och med nu!

Hundägaren tar som vanligt kontakt med en domare och gör upp om dag och plats. Hundägaren gör sedan anmälan på "Hundprov" och betalar först och främst genom att använda vår betaltjänst Payson. För öppenklass betalar du den avgift klubben ska ha medan domarens ersättning samt reseersättning betalas direkt till domaren. För fast prov betalar man hela avgiften direkt med Payson. Betalningen registreras då auotomatiskt i systemet och kommisarien tilldelar normalt då den domare man önskat samt fastställer provmark och provdag.

Domaren får bekräftelse på att allt är ok för start och provet kan genomföras.

Efter provdagen registrerar domaren resultatet på Hundprov och kommisarien kontrollerar uppgifterna. Efter att ett antal prov genomförts sammanträder kollegiet och resultaten fastställs och skickas till SKK och Hitta stövare. 

 

Plats Österås (Eksjö) Anmälan till Karin Åström 0702086186
Plats Skillingaryds skjutfält. Anmälan till Lars Pettersson 0709281476
Plats utanför Värnamo. Anmälan Bengt Ljungberg 0702836588

Kort information, mer kommer senare!

Kommande jaktsäsong införs ett nytt system (Hundprov)för anmälan till jaktprov. Detta är ett system utvecklat av Svenska stövarklubben och som lokalklubbarna kommer att använda sig av.

Som hundägare kommer du då att få anmäla din hund för start på en hemsida. All hantering av hundens provuppgifter ligger digitalt och gör att det blir smidigare, säkrare och snabbare hantering. För den hundägare som behöver hjälp med anmälan mm så hjälper vi självklart till.

För domare så kommer det också bli stor skillnad. All rapportering av hunduppgifter sker digitalt och varken pengar eller protokoll skickas med post. Vi får en snabbare hantering av provuppgifter vilken gör att vi fortlöpande kan inrapportera resultat till Hitta Stövare samt Svenska Kennelklubben.

I juni månad var kommisarier samt stor del av styrelsen på utbildning i det nya systemet. Vi arbetar nu för att fixa till det sista för att systemet ska färdigt tills provsäsongen börjar. 

Målet är att övriga domare kommer att få utbildning under slutet av augusti månad- början av september.

Vi har full förståelse för att inte alla domare eller medlemmar har tillgång till dator eller har svårt för det digitala. Därför kommer vi att ha ett antal medlemmar i klubben som hjälper till där det behövs. Det kan vara hjälp vid anmälan eller att få hjälp med att registrera ett genomfört prov till exempel.

Ha en fin sommar alla så kommer mer information under augusti.

Hälsningar

Klubbansvariga för Hundprov

Stefan, Bosse, Bjarne, Janne

 

 

 

Metoder inom Smålands Stövarklubb för att utse domare vid jaktprov av Mästerskapskaraktär.
1. Det är Styrelsens för Smålands Stövarklubb ansvar och uppgift att ta ut och besluta om vilka domare som ska representera klubben vid jaktprovstävlingar av mästerskapskaraktär.
2. Det ska innebära särskilt hög status att bli utsedd att representera Smålands Stövarklubb som jaktprovsdomare vid mästerskapstävlingar.
3. I första hand ska ett ansökningsförfarande från klubbens godkända jaktprovsdomare tillämpas. Aktuella domaruppgifter för mästerskaps-tävlingar resp. år läggs ut i såväl domarenkät som på hemsida och kungörs även vid klubbens årsmöte. Ansökningstiders utgång kungörs i samband med utsändandet av domarenkäten.
4. Först vid ev. brist på lämpliga sökanden gör styrelsen egna försök till handplockning. Det skall eftersträvas att uttagningarna fördelas så jämt som möjligt över kvalificerade domar, med hänsyn till tidigare uppdrag.

Kriterier för jaktprovsdomare som ska kunna komma ifråga att representera Smålands Stövarklubb vid mästerskapstävlingar
1. Känd och erkänd för sin duglighet som jaktprovsdomare och sin sociala förmåga även i de sammanhang som ligger utanför själva domarinsatsen men inom ramen för en mästerskapstävling.
2. Stor erfarenhet som jaktprovsdomare.
3. Känd och erkänd samarbetsförmåga (eftersom mästerskap som regel döms av domarpar).
4. Flertal jaktprovsdomarinsatser och deltagande på domarkollegium varje år.
5. Vid behov av prioritering mellan sökande med likvärdiga meriter enligt p1 - 4 ska även andra ideella insatser inom klubbens verksamhetsområden värderas och premieras.

2018-04-07 Smålands Stövarklubb

 

Se mer under respektive flik på jaktprovssidorna!

Extra information