De grundläggande kraven är att en blivande domare är medlem i Svenska Stövarklubben, har fyllt 21 år (vid särskilda skäl 19 år) och har erfarenhet avjakt med drivande hund.

Vi ser gärna att det är erfarenhet från stövarjakt som den blivande domaren har.

Det är lokalklubbens styrelse som handhar och ansvarar för rekryteringen och utbildningen av nya domare.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.Om teoriutbildningen blir godkänd skall du som aspirant delta på minst två officiella jaktprov och tillsammans med en domaremed minst tre års (3) praktik som domare diskutera de olika bedömningsmomenten som ingår i jaktprovet.

Därefter gör du en egen provbedömning, ett så kallat examinationsprov. Efter sammanlagt minst tre prov med olika utbildningsledare (domare) där bedömda hundar på provet måste ha erhållit prisvärt drev, kan utbildningsdomarna och kollegiet godkänna aspiranten som jaktprovsdomare. Slutligen är det Svenska Stövarklubbens styrelse som ger auktoritet åt den nya domaren, dock endast för en period av tre år. En domare som regelbundet tjänstgjort under treårsperioden och följt god domaretik får automatiskt en auktorisation för lika många år. Det är Svenska Stövarklubbens jaktprovregler och jaktprovsanvisningar som är rättesnöret, de skall alltid finnas med både när du går aspirant och när du är färdig domare. Utan den så är det inte lätt att ge de rätta  egenskapspoängen. Dessa som är preliminära skall du presentera för hundföraren efter provtidens slut.

Verkar det svårt? Det är egentligen inte så märkvärdigt men kom ihåg att det är någon annan än du själv företrädesvis en jaktprovsdomare som måste rekommendera dig som aspirant och det skriftligt.

 

Jaktprovsdomaransvarig

Jaktprov genomförs ungefär som vanlig jakt. Priset bestäms av drevtid och de

jaktegenskaper som hunden visar under provdagen (egenskapspoäng).

Provdagen omfattar minst fem timmar. Efter upptag har hunden fyra timmar på

sig att arbeta.

Öppenklassprov omfattar en dag medan Elitklassprov genomförs under två provdagar i

följd.

Andra provformer är Rävprov och Rådjurs-renhetsprov (RR-prov).

Du kan starta på din egen jaktmark tills hunden erövrat 1:a pris Ökl. Stövare behöver

inte ha pris på utställning för att delta i jaktprov. Hund som startar i marker där det finns

rådjur, måste i praktiken vara rådjursren. Vissa undantag finns beroende på hundens

ålder.

För de olika prisvalörena krävs dessa effektiva drevtider.

1:a pris 120min

2:a pris 80 min.

3:e pris 40 min.

Effektiv drevtid innebär att tappter längre än fem minuter frånräknas drevtiden.

Tappt över 60 min. räknas som dödtappt.

Kontakta någon av våra duktiga jaktprovsdomare. Vilka domare som finns i ditt

närområde ser du i domarregistret.

 

Provkataloger för Högsbyprovet

Öppenklasskatalogen uppdaterad.

Läs mer

Resultat uttagning 2 dag 2

Jaktprovsprotokoll Dag 1

Jaktprovsprotokoll Dag 2

Resultat 1:a dagen uttagning 2 till DM

Obs! Uppdaterad startlista klubbuttagning 2

 

 

 

Med anledning av att SvStK har firat 100-årsjubileum och SmStK 90-årsjubileum under 2012, får de tre bästa smålandshundarna från Eksjö- och Kostaprovet 2012 starta på Klubbuttagning 2 (tillika KM). Detta innebär att vi har 15 hundar till start på Klubbuttagning 2 både 2012 och 2013.

Om vi inte får tillräckligt med hundar i Ekl vid Högsby- och Kostaprovet, kommer vi att komplettera med hundar i Ökl.

Resultatlista klubbutagning 1.

1. Ham Björnekers Kasper Äg: Jan Lindström 88/56 Hare

2. Fin Bottenfjärdens Dimma Äg: Hans Thelin 87/55 Hare

3. Ham Bodastigens Kiara Äg: Roger Johansson 99/53 Hare

4. Fin Hanakan Nina Äg: Ossi Väisinen 42/57 Hare

5. Ham Attack Äg: Jan Erik Berg 42/56 Räv

6. Ham Skärdalens Esse Äg: Arne Lindborg 61/54 Hare

7. Luz Molle Äg: Christer Sanglén 59/54 Hare

8. Fin Lövängens Boy Äg: Bo Andersson 22/23 Hare

9. Fin Biabys Eko Äg: Emil Håkansson 39/22 Hare

10. Fin Belger Du Nord Wilhelm Äg: Anders Krantz 21/22 Hare

11. Fin Ryda Tallens Laisa Äg: Stefan Karlsson 13/19 Hare

12. Ham Gnilres Carlzon Äg: Bo Dowert 0/23

13. Ham Jösselandets Tellus Äg: Bengt Lindell 0/23

14. Sch Långängens Rasken Äg: Bruno Dahlström 0/21

Resultat i PDF-format

Protokoll Uttagning 1

 

Regelrevidering inför 2016

Ett möte har genomförts med regelrevisionsgruppen i Upplands Väsby 2015-03-20--21. Vid detta möte genomfördes följande:

- En strukturerad genomgång av nu gällande regelverk. Gruppen kunde konstatera att detta regelverk är mycket bra, vilket innebär att några större förändringar inte behövs.


Diskussioner angående att förenkla och underlätta bedömningen samt att kunna använda tekniska hjälpmedel som ett komplement till bedömningen.


Diskussioner angående att få ett tydligare regelverk gällande våra två drevarter Hare och Räv.

- Tydliga Rävregler tas in i regelverket.

- Vi bedömer efter konstaterande av drevdjurets art.


Förtydligande av skalan på momenten, dvs att vi inför hela skalan 1 till 6 med tillhörande text i kommande regelbok.

- Vi plockar bort bokstaven S samt ersätter graverande fel med diskvalificerande fel.

Tidsplan

* Att under ordförandekonferensen 2015-08-15 presentera ett någorlunda färdigt material.

* Att inom arbetsgruppen vara färdiga med det första utkastet till November 2015.

* Att låta förslaget gå ut på remiss till lokalklubbar och anslutna rasklubbar under mitten av December 2015.

* Att begära in remissvar under mitten av Januari 2016.

* Att lägga det till fullmäktigehandlingarna under Februari 2016.

* Att på Stövarfullmäktige 2016 fastställa det nya regelverket.

* Att lämna in regelverket till SKK (senast 2016-07-01).

Jan-Erik Berg

Representant för distrikt 4

 

 

OBS!!!

Sista dag för anmälan till klubbuttagning 1 är ändrad till 2012-09-23. Passa på att starta din hund och se om det går hela vägen till Vrigstad och Nordiska Mästerskapen där. SM går i Västergötlands regi och NM har vi själva så det vore kul om det vore någon hund från Småland som representerar oss.

Anmälan till Gunnar Pettersson, mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0708 55 63 70.

Klubbuttagning 1 till DM

Extra information