Är du intresserad av att gå en lydnadsträningskurs med din hund till våren?

Viktig information om Medlemsavgiften och Resultatboken

På Fullmäktigemötet 2012 beslutades att resultatboken fr.o.m. 2014 skall var skild från medlemsavgiften. Den Resultatbok som du tillsammans med Stövaren nr 4 får i brevlådan den 15/11 är således den sista bok som ingår i medlemsavgiften. Observera att detta gäller den tryckta boken. Alla medlemmar kommer att ha fri tillgång till den information som finns i resultatböckerna via SvStkl hemsida.

Tillsammans med Stövaren nr 4 bifogas även en faktura på medlemsavgiften för 2014 och en avi som är betalning för den resultatbok som kommer att distribueras den 15/5 2014. Den som önskar erhålla boken kan beställa den genom att betala in 50:- på det inbetalningskort som bifogas Stövaren. Boken kommer att innehålla resultaten från de jaktprov som genomförs säsongen 2013-14. 2014 års utställningar samt jaktproven för säsongen 2014-15 kommer att redovisas i den bok som kommer att ges ut i maj 2015.

Den medlemsavgift som finns angiven på fakturan avser tiden fr.o.m. den 1/1 2014 och året ut. Önskemålet är att Fakturan betalas före årsskiftet.

OBSERVERA att Fakturan och Avin har olika OCR-nummer varför betalning måste ske var för sig. Rätt OCR-nummer måste anges vid betalning om systemet skall kunna identifiera vem som betalat.

Familjemedlemmar och Gästmedlemmar kommer att få fakturan på sin medlemsavgift per post i slutet av januari.

Stig Wernersson

Nu finns Katalogerna till Högsbyprovet under Jaktprov Högsbyprovet. 

Jaktprovsprotokoll Klubbuttagning 2 finns under fliken Jaktprov Klubbuttagning 2

Slutresultatet från klubbuttagning 2 hittar du under Jaktprov Klubbuttagning 2

Se resultatet från dag 1 under jaktprov klubbuttagning 2

Resultat dag 1  Klubbuttagning 2 2013-10-21

Se klubbuttagning 2 under jaktprov

Läs mer!

KLicka här eller titta under jaktprov klubbuttagning 2 så hittar ni katalogen.

Resultat och jaktprovsprotokoll hittar du under jaktprov fliken DM uttagning 1.

Startande hund: Hundägare:

S11029/2009 Harpiskarnas Skilla Lars-Eric Karlsson

S24754/2008 Slåtteråsens Kim Mats Johansson

S26604/2009 Järvsöbos Klara Åke Hellström

S18454/2009 Biabys Viska Christer Lundborg

S16485/2005 Biabys Tilda Christer Lundborg

S48507/2008 Attack Jan-Erik Berg

S34801/2009 Bossmålas Ilo Kenneth Sandgren

S51517/2007 Göingebygdens Moa Göran Månsson

S41308/2007 Tinabos Åse Sune Hansson

S48505/2008 Ayla Peder Ivarsson

S36239/2009 Skärdalens Fixa Bengt Thörn

S57143/2008 Seve Dalens Zilla Paul Rofors

S37077/2008 Hagets Zippan Mikael Käll

S45627/2004 Samsagården Unni Tommy Hegstrand

Extra information