Sivert Adolfsson och Andy Jensen är årets vinnare av ”Raketen-resan”. De åker i september till nordliga jaktmarker under Bruno Fagerströms ledning. Det är viktigt att måna om våra medlemmar. ”Raketen” är en bra grej härvidlag. Våra vinnare har fått uppgift av mej att lämna en utvärdering av reseäventyret när de är åter i småländska marker. Är de nöjda så kör vi samma race även nästa år. Bruno har fått uppgift att vara reseledare och att förbereda för 2012.

Medlemsvård är viktigt. Kan nog inte betonas för mycket. Att rekrytera nya medlemmar är väsentligt. Därför har klubben satsat det vassaste vi har för den uppgiften, nämligen Johan Frisk. I uppgiften ingår även ansvaret för utveckling av ungdomssidan. Har Du möjligheter att ta emot ungdomar på Dina jakter så kontakta Johan!

Men minst lika viktigt som att nyrekrytera är att vårda de trogna medlemmar vi redan har. Göran Månsson har huvudansvaret i klubben för medlemsregister och att där följa upp lägen för uppvaktningar av och utmärkelser till därav förtjänta. Det är lätt att någon hamnar mellan stolarna. Hjälp gärna Göran när Du vet om någon som är aktuell i dessa stycken!

Smålands stövarklubb firar 90-årsjubileum 2012. Konstruktiva tankar och förslag kring denna företeelse mottas tacksamt av Johan Frisk. Inriktningen just nu är något i anslutning till årsmötet.

Klubbens ekonomi är godtagbar. Kortsiktigt kan det dock bli ett underskott om vi inte kan öka våra inkomster. Senaste årsmötet gav ju styrelsen mandat att höja årsavgiften till 400:-. Det är, tror jag, i och för sig en överkomlig summa. Jag tycker dock att det är viktigt att vi ser över alla våra möjligheter till att öka inkomsterna så att vi har råd att genomföra de aktiviteter vi bestämt.

Därför har Alf Beijer fått uppgift att ansvara för att samordna och utveckla klubbens sponsorverksamhet. Men han kan inte sitta ensam där uppe i Malmbäck och leta sponsorer. Alla ni klokhuvuden som finns inom klubbens område – tag kontakt med Alf och hjälp honom! Det vore ju skräp om inte en klubb med över 1000 medlemmar skulle kunna få in en rejäl slant via sponsorer. Jag är vice ordf i Alvesta Golfklubb med dess ca 1000 medlemmar, dvs nästan exakt lika stor som vår stövarklubb. Där drar sponsorkommittén in strax under miljonen i sponsorintäkter! Ändå har klubben inte mycket mera att komma med än reklamplatser och lite fritt spel för sponsorerna. Vad har vi att locka med? En hel del tycker jag. Vad sägs exvis om att få jaga med eliten av landets stövare? Vi förfogar över tusentals hektar underbar mark för har- och rävjakt. Vi genomför utställningar och jaktprov på såväl lokal som regional, central och internationell nivå. Kom igen alla ni som har idéer och resurser! Tag kontakt med Alf! Vad sägs om en första (blygsam?!?) målsättning på 100 000:- för 2012? Med sådan sponsorverksamhet kan vi glömma höjningar av våra årsavgifter eller rent sänka dem.

Från sponsorverksamheter till PR-verksamhet är steget inte långt. ”Syns man så finns man!” Gunnar Pettersson är klubbens huvudansvarige för vår PR-verksamhet. Han sliter häcken med Elmia-utställning, märkesprylar, hundfoder mm. Just nu undersöker han bl a om vi kan få igång våra hundfoderdepåer igen. Men han behöver hjälp! Både med idéer och handfasta ting. Har Du någon idé om hur vi ska synas och höras bättre så kontakta Gunnar!

På jaktprovssidan pågår ett omfattande arbete som syftar till att samordna jaktprovsregler för alla typer av drivande hundar. Arbetet är nu ute på remiss till alla berörda i landet. Vi har en arbetsgrupp som består av Jan-Erik Berg (som är vår huvudansvarige för all jaktprovsverksamhet), Uno Johansson och Mikael Pettersson. Dessa ska skriva ihop ett förslag till vårt yttrande från Smålands stövarklubb och vi ska sedan sända in det till Stövarklubben och SKK senast 1.september. De nya reglerna är tänkta att gälla från 2014. Jag har läst igenom remissförslaget. Det är mycket nytt men det verkar väl underbyggt så jag bedömer att det blir ett för oss bra slutresultat.

På tal om jaktprov. Då ligger själva jakten inte långt borta. Jag har blivit kontaktad av Tomie Carrlsson. Han är orolig för utvecklingen av vargstammen i allmänhet och i Småland i synnerhet. Det är jag också. Han ville att jag skulle skriva någon artikel i ämnet. Vi tog (utanför protokollet) upp bekymren på styrelsemötet. Vi konstaterade att ingen i styrelsen är mera expert på händelser kring vargens utveckling än de som för närvarande handlägger ärendena på länsstyrelser, länsjaktvårdsföreningar och motsvarande instanser. Så vi beslöt att ligga lågt och låta klokhetens folk få handlägga utvecklingen. Jag tycker att det är ett bra beslut. Det är alldeles för många som älskar att tala om för högre instans hur de ska sköta sitt jobb i stället för att koncentrera sig på den egna arbetsuppgiften.

Eftersom jag fått frågan hur jag personligen ser på rovdjursutvecklingen så är det nog lika bra att klara ut mina ståndpunkter. De kan kanske åtminstone vara en del av underlag för fortsatta överväganden för någon. Jag gillar inte rovdjur som stör eller hotar min jaktutövning. Jag vill ha god tillgång på jaktligt vilt och vill inte känna oro för vare sig tax eller stövare. Detta är, naturligtvis, mycket själviska synpunkter. De som ska ha mest att säga till om när det gäller rovdjursutveckling är absolut inte vi jägare utan de som drabbas i sin näringsverksamhet. Det kan aldrig vara upp till vare sig jägare, ”det fina manschettfolket i tätorter” eller till ”naturromantiska näbbskobärare” att avgöra hur landsbygdsbefolkningen ska ha det. Det måste vara de som har sin näring på landsbygden som ska ha sista ordet härvidlag. Ja, där fick ni något att fundera på tills vi träffas igen. Räknar med att det blir kring ”hunnasläpparda`n”. Fasen vad den känns avlägsen!

Lev väl alla (och inga tjyvsläpp)!

Cenneth

Extra information