Resultatlista klubbutagning 1.

1. Ham Björnekers Kasper Äg: Jan Lindström 88/56 Hare

2. Fin Bottenfjärdens Dimma Äg: Hans Thelin 87/55 Hare

3. Ham Bodastigens Kiara Äg: Roger Johansson 99/53 Hare

4. Fin Hanakan Nina Äg: Ossi Väisinen 42/57 Hare

5. Ham Attack Äg: Jan Erik Berg 42/56 Räv

6. Ham Skärdalens Esse Äg: Arne Lindborg 61/54 Hare

7. Luz Molle Äg: Christer Sanglén 59/54 Hare

8. Fin Lövängens Boy Äg: Bo Andersson 22/23 Hare

9. Fin Biabys Eko Äg: Emil Håkansson 39/22 Hare

10. Fin Belger Du Nord Wilhelm Äg: Anders Krantz 21/22 Hare

11. Fin Ryda Tallens Laisa Äg: Stefan Karlsson 13/19 Hare

12. Ham Gnilres Carlzon Äg: Bo Dowert 0/23

13. Ham Jösselandets Tellus Äg: Bengt Lindell 0/23

14. Sch Långängens Rasken Äg: Bruno Dahlström 0/21

Resultat i PDF-format

Protokoll Uttagning 1

Extra information